Infrastukturni program Medijska pismenost

V okviru Infrastrukturnega programa Fakultete za medije (http://www.fame.si/) – zbiranje, vodenje in arhiviranje podatkov o medijski pismenosti zbiramo podatkov o stanju medijske pismenosti v Sloveniji in spremljamo dejavnike in trende medijske pismenosti v daljšem obdobju. Program financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS – ARRS kot infrastrukturni program. Sredstva je ARRS zagotovila po pogodbi št.1000-16-2916.

Podatki, ki se zbirajo v okviru tega programa, predstavljajo temelj analize stanja medijske pismenosti v Sloveniji. Omogočajo komparativno pozicioniranje stanja medijske pismenosti v evropskem in globalnem prostoru. Prispevajo k informiranemu oblikovanju javnih politik in izvajanju le-teh na področju medijske pismenosti tako v smislu vsebin, forme, metod dela, kot drugih specifičnih značilnosti.

Medijska pismenost namreč postaja pomemben del evropskih in nacionalnih programov politik na področju izobraževanja in medijske krajine. Evropske institucije zadnjih nekaj let sistematično pozivajo nacionalne članice, da umestijo medijsko pismenost na agendo javnih politik ter oblikujejo sklop možnih ukrepov za spodbujanje medijske pismenosti prebivalstva. V več dokumentih Evropske institucije pozivajo nacionalne članice k izvajanju sistematičnih raziskav, opazovanju in poročanju o različnih vidikih in dimenzijah medijske pismenosti. S svojim delovanjem infrastrukturni program nudi podporo za uspešno izvedbo raziskovalnih programov tako na Fakulteti za medije kot tudi ostalim raziskovalnim programom v slovenskem in mednarodnem prostoru, ki delujejo na področju medijev in komuniciranja. Zbrani in javno dostopni podatki o stanju medijske pismenosti v Sloveniji so lahko podlaga izvajanja ciljnih, aplikativnih ali temeljnih raziskovalnih projektov tako doma kot v tujini.

V poročilu pregleda dobrih praks na področju medijskega opismovanja v 28 državah (2016 – objavljeno 2017 – Report on mapping of media literacy practices and actions in EU-28), ki ga je po naročilu Evropske komisije izdelal European Audiovisual Observatory je bil Infrastrukturni program Medijska pismenost predstavljen in uvrščen med 5 najpomembnejših projektov v Sloveniji (five most significant projects in Slovenia).

Short description of the project
»The Infrastructural program of Faculty for media – collecting, managing and archiving data on media literacy« will collect data, analyze trends and indicators about media literacy in Slovenia throughout a longer period of time. This program is funded by Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS – ARRS.

The data collected in this program will be essential for the analysis of media literacy in Slovenia and will enable comparative positioning in the European and global environment. Thus this program will with the presented methodology, contents and form contribute to the ability to prepare political decisions and follow through their execution.

Media literacy is becoming an increasingly important part of EU and national programs in media and communication sectors. In the last few years European institutions have systematically called for measurement and improvement of media literacy. The Resolution of European Parliament clearly assigns European commission to prepare a systematic global overview and reporting of different aspects of media literacy in Europe. The infrastructural program will offer support for successful research at the Faculty for media as well as in other national and international programs for media and communication research. Gathered and publicly published data will present a basis for different research projects in Slovenija and abroad.

We plan to gather data about media literacy in these contexts:
• gathering of data on projects, programms and other activities concerning media literacy in Slovenia – the creation of a systematical database of projects about media literacy on different levels by different players;
• the creation of a database of best practices in accordance with recommendations of the European Commission;
• the creation of a database of institutions and organizations (EU and national) that are involved in media literacy research, which will enable the international cooperation of researchers;
• gathering of data on Slovenian media literacy for the purpose of international comparison;
• statistical analysis of gathered data.

The data and statistical analysis will be publicaly available on a special freely available and user-friendly website created for this purpose.
Key words: media literacy, public, media, communication, audiovisual content


Promovirajmo medijsko pismenost

Če se nam v želji izboljšanja medijske pismenosti želite pridružiti, nas prosim kontaktirajte.

Evropska komisija je vključila program med 5 najboljših primerov dobre prakse Slovenije… Summaries of the five most significant projects in Slovenia

V poročilu pregleda dobrih praks na področju medijskega opismovanja v 28 državah (2016 – objavljeno 2017), ki ga je po naročilu Evropske komisije izdelal European Audiovisual Observatory je bil Infrastrukturni program Medijska pismenost predstavljen in uvrščen med 5 najpomembnejših projektov v Sloveniji (five most significant projects in Slovenia).

Delite med prijatelje!