Diplomska, magistrska in doktorska dela

Navajamo zaključna študijska dela povezana z medijsko pismenostjo. V primeru, da imate informacijo o dodatnem viru nas prosim obvestite.

Seznam del zadnjih 6 let (33 strani) je dosegljiv na naslednji povezavi tukaj (posodobljeno 2020).

Seznam preteklih obdobji (127 strani) je dosegljiv na naslednji povezavi tukaj (posodobljeno 2020).

V nadaljevanju podajamo ožji izbor.

Diplomska dela

Novak, Mateja (2013): Animirani film v vrtcu : diplomska naloga. Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja.

Leder, Timon (2013): Vplivi animiranih filmov na otroke: razumevanje filmskega jezika v razvoju in učenje s filmom; Kratek animirani film v risani tehniki: diplomsko delo. UL, ALU.

Oštir, Katja (2013): Zagotavljanje zasebnosti in varnosti mladostnikov na internetu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. Univ. v Mariboru, Fak. za varnostne vede, Ljubljana.

Lisjak, Mitja (2012): Prihodnost starih medijev v dobi svetovnega spleta: pomen medijske pismenosti: diplomsko delo, Fakulteta za medije.

Cuzak, Špela (2012): Starši, televizija in vzgoja za medije: diplomsko delo. Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko in andragogiko.

Pezdir Kofol, Marjetka (2011): Vzgoja za medije v avstrijskem in slovenskem šolskem sistemu: diplomsko delo. Univ. v Ljubljani, Filozofska fakulteta in Fak. za družbene vede.

Beguš, Erika (2011): Medijska vzgoja pri pouku slovenščine v četrtem razredu: diplomsko delo, Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem.

Kemperle, Lea (2011): Medijska vzgoja v osnovnih šolah devetletke: zaključno delo. Univ. na Primorskem, Fak. za humanistične študije Koper, Medijski študiji.

Gerdevič, Janja (2011): Vzgoja kritičnega potrošnika: diplomsko delo. Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko in andragogiko in Oddelek za sociologijo.

Bednjički, Nina (2010): Otroci v vlogi potrošnika: diplomska naloga. Fak. za komercialne in poslovne vede Celje.

Melink, Mateja (2010): Vpliv informacijsko-procesnega in situacijskega učenja v visokošolskih programih: diplomsko delo. Univ. v Ljubljani, Fak. za družbene vede.

Takač, Štefania (2010): Kompetentnost vzgojiteljev predšolskih otrok na področju informacijsko komunikacijske tehnologije: diplomsko delo. Univ. v Mariboru, Pedagoška fak., Oddelek za predšolsko vzgojo.

Prčetić Staroverski, Kaja (2010): Medijska pismenost uporabnikov mladinskih knjižnic: diplomsko delo. Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Tušak, Tina (2010): Medijska pismenost uporabnikov knjižnic v srednji šoli: diplomsko delo. Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Bertoncelj, Smiljana (2010): Medijska pismenost: medijske navade dijakov Gimnazije Kranj. Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Urek, Branka (2010): Vzgojna in medijska aktualnost 7. naglavnih grehov: diplomska naloga. Univ. v Ljubljani, Teološka fak.

Lešek, Petra (2010): Otroci na internetu: med priložnostmi in tveganji: diplomsko delo. Univ. v Ljubljani, Fak. za družbene vede.

Kavčič, Simona (2009): Vizualno podprta pripoved in Andersenova pravljica Snežna kraljica: diplomsko delo. Univ. na Primorskem, Fak. za humanistične študije Koper, Slovenistika.

Krese, Anja (2009): Medijska edukacija kot poglaviten vsebinski in didaktični prispevek h kakovostni in demokratični socialni edukaciji mladih: diplomsko delo. Univ. v Ljubljani, Fak. za družbene vede.

Snoj, Janez (2009): Univ. v Ljubljani, Fak. za družbene vede Vzgoja za medije z uporabo akcijskega učenja: diplomsko delo. Univ. v Ljubljani, Fak. za družbene vede.

More, Renata (2009): Izbirni predmeti in pouk književnosti v devetletki: magistrsko delo. Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko.

Gajšt, Dušan (2008): Vpliv in uporaba interneta med mladimi: Internetne navade bistriških osnovnošolcev: diplomska naloga. Univ. v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.

Vojvodić, Tamara (2008): Publicistična besedila v 4. razredu osnovne šole – oglas: diplomsko delo. Diplomska dela, Pedagoška fakulteta Koper.

Švigelj, Tina (2007): Grafičo oblikovanje – umetnost in propaganda: diplomsko delo. Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika.

Čarman, Petra (2007): Vzgoja za medije za odrasle v Sloveniji:diplomsko delo. Univ. v Ljubljani, Fak. za družbene vede.

Gajšek, Martina (2007): Vzgoja za medije v Sloveniji in na Japonskem: razvoj in vpeljava obeh modelov: diplomsko delo.

Robek, Kristja (2007): Knjižna vzgoja in vzgoja za medije v predšolskem obdobju: popularizacija branja in televizijska oddaja za otroke Bukvožerček: diplomska naloga. Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja.

Kovačič, Mica (2006): Medijska vzgoja odraslih: diplomsko delo. Univ. v Ljubljani, Fak. za družbene vede.

Vuković, Maja (2006): Prikrito oglaševanje v učbenikih in revijah za otroke: diplomsko delo. Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko in andragogiko.

Krmpotić, Ana (2006): Zgodovina slovenskega filma za otroke in mladino ter njegova uporaba pri pouku: diplomsko delo. Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za pedagogiko in andragogiko.

Trabos, Lucija (2006): Mladi potrošniki ter vzgoja za medije: diplomsko delo. Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo, Oddelek za pedagogiko in andragogiko.

Bezić, Anita (2006):Bloganje v luči vzgoje za medije: diplomsko delo. Univ. v Ljubljani, Fak. za družbene vede.

Sopotnik, Mateja (2006): Vključenost vzgoje za medije v slovenski izobraževalni sistem: diplomsko delo. Univ. v Ljubljani, Fak. za družbene vede.

Šušteršič, Olga (2005): Medijski izbirni predmeti v devetletni osnovni šoli: diplomsko delo. Fakulteta za družbene vede, Univ. v Ljubljani.

Husu, Violeta (2005): Vizualno podprta pripoved in bralna motivacija: diplomsko delo. Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper, Razredni pouk

Rijavec, Tanja (2004): Televizija in njen vpliv na otroka: diplomsko delo. Pedagoška fakulteta, Maribor. Predšolska vzgoja.

Kos, Maja (2004): Vplivi televizije na otroke in mladostnike: diplomsko delo. Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko in andragogiko.

Potisek, Jana (2004): Medijska pismenost v kompleksnem pedagoškem delu družboslovja: diplomsko delo. Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo.

Križanec, Andreja (2004): Televizija kot skrita avtoriteta: diplomsko delo. Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko in andragogiko.

Potisek, Jana (2004): Medijska pismenost v kompleksnem pedagoškem delu družboslovja: diplomsko delo. Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo.

Kalan, Barbara (2003): Vpliv gledanja filma na branje in pouk književnosti v osnovni šoli: diplomsko delo. Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko in andragogiko.

Klun, Nina (2002): Televizija in oglaševanje v odnosu do otroka: diplomsko delo. Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko in andragogiko.

Dimnik, Maja Tina (2002): Varnost otroka na internetu: predstavitev Netbotka. Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko in andragogiko.

Verhovčak, Mateja (2002): Sistemi medijske odgovornosti: diplomsko delo. Univ. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede.

Grilc, Zala (2002): Vzgoja za medije v Italiji: diplomsko delo. Univ. Ljubljana, Fak. za družbene vede.

Povirk, Robi (2002): Uporaba interneta v osnovni šoli: diplomsko delo. Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko in andragogiko.

Tratar, Aleksan (2002): Televizija kot dejavnik reprodukcije spolne diferenciacije in pomen vzgoje za medije: diplomsko delo. Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko in andragogiko.

Erjavec, Karmen (2002): The Media and Computer Literacy Project in Europe: The Case of Slovenia. Medij. Istraž., 8 (2), str. 63-84.

Pivk, Bojana (2001): Medijska vzgoja in otroške radijske oddaje: diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Razredni pouk.

Skalič, Aleš (2001): Komunikacijske pravice otrok v Sloveniji: diplomsko delo. Univ. Ljubljana, Fak. za družbene vede.

Pavlič, Irena in Lunar, Tjaša (2001): Model vzgoje za medije v vrtcih: diplomsko delo. Univ. Ljubljana, Fak. za družbene vede.

Lah, Sonja in Kuralt Radi, Janja (2000): Mediji in šola: diplomska naloga visokošolskega programa. Ljubljana: VŠSD.

Prislan, Nataša (2000): Kakovost otroškega programa na TV Slovenija: diplomsko delo. Univ. Ljubljana, Fak. za družbene vede.

Petkovšek, Vesna (2000): Vzgoja za medije v šolskem predmetniku: diplomsko delo. Univ. Ljubljana, Fak. za družbene vede.

Kerčmar, Petra (1999): Mladi in televizija: diplomsko delo. Univ. Ljubljana, Fak. za družbene vede.

Šabić, Samira (1999): Mladi, mediji nasilje ali kako uporabiti medije v socialni pedagogiki?: diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za socialno pedagogiko.

Magistrska dela

Forjanič, Breda (2012): Medijska pismenost vzgojiteljev predšolskih otrok: magistrsko delo. Pedagoška fakulteta. Univerza v Ljubljani.

Cvek, Mihaela (2008): Refleksija medijskega nasilja na učenčev vsakdan: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko, didaktiko in psihologijo.

Režek, Mateja (2005): Vključenost kritične diskurzivne analize v model vzgoje za medije : primer analize diskriminatornega diskurza v šoli: magistrsko delo. Univ. Ljubljana, Fak. za družbene vede.

Mikulič, Anita (2007): Podoba kot pomemben nosilec pomena in otrokova zmožnost njegove interpretacije: magistrsko delo. Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij.

Doktorska dela

Bosnič, Tamara (2012): Primerjava filmskega in literarnega jezika kot izhodišče za obravnavo filma pri pouku tujega jezika : doktorska disertacija. Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Delite med prijatelje!