Mediji in osnovnošolski otroci v Sloveniji (1. do 6. razred)

Raziskovanje medijskih navad in vzgoje osnovnošolcev v Sloveniji:

MEDIJI IN OSNOVNOŠOLSKI OTROCI V SLOVENIJI (1. DO 6. RAZRED)

Podatkovna zbirka vsebuje mnenja staršev otrok 1. do 6. razreda osnovnih šol v Sloveniji v okviru 68 spremenljivk (od tega 14 demografskih). V raziskavi je v obdobju med 20. 9. 2016 in 3. 11. 2016 sodelovalo 2.825 staršev iz celotne Slovenije, zato podatkovna zbirka omogoča veliko možnosti različnih analiz na področju rabe medijev med osnovnošolskimi otroci. V okviru pridobivanja in analize podatkov smo izpostavili naslednje tematike:

1)      raba medijev med osnovnošolci;

2)      povprečna dnevna izpostavljenost medijem;

3)      z mediji povezane aktivnosti osnovnošolskih otrok;

4)      raba družbenih omrežij;

5)      objava informacij s strani otrok na spletu;

6)      medijska vzgoja.

Ključne besede: mediji, osnovnošolci, starši, medijska izpostavljenost, medijska vzgoja

Povzetek ključnih ugotovitev

Priloge so objavljene spodaj. Za več informacij smo dosegljivi. Ključne ugotovitve empiričnega dela raziskave so:

Tematika: Lastna uporaba elektronskih naprav s strani otrok

 • Le vsak šesti otrok ima v lastni uporabi TV.
 • Radio ima v lastni uporabi okvirno tretjina otrok 1.do 6. razreda OŠ.
 • Računalnik ali tablico ima v lastni uporabi več kot tretjina otrok 1. do 6. razreda OŠ.
 • Malo manj kot polovica osnovnošolcev ima v lastni uporabi napravo z dostopom do interneta.
 • Tretjina ima v lastni uporabi lasten aktivni pametni telefon.
 • Vsak šesti osnovnošolec od 1.do 6. razreda ima v lastni uporabi videoigre z ekranom.

Izpostavljenost medijem

 • Otroci so največ izpostavljeni televiziji. Povprečno otrok dnevno uporablja televizijo za gledanje TV programa in video vsebin, igranje iger 71 minut.
 • Računalnik uporablja malo več kot polovico ure.
 • Radijski program in mobilni telefon ter tiskane medije uporablja malo več kot tretjino ure.
 • Konzolo za video igre po mnenju staršev uporabljajo otroci povprečno 7 minut dnevno.
 • Na internetu so otroci skoraj pol ure dnevno (otroci prve triade osnovne šole skoraj tretjino ure).
 • Video igre igrajo povprečno pol ure (otroci druge triade osnovne šole 40 minut dnevno). Starši ocenjujejo, da je le okvirno desetina teh iger nasilnih.
 • Po mnenju staršev je primeren dnevni limit okvirno eno uro dnevno.

Tematika: Objava informacij in fotografij/video posnetkov

 • Po mnenju staršev ima le vsak deveti otrok  profil na družbenem omrežju.
 • Le vsak osmi otrok naj bi imel objavljen svoj priimek in ime, vsak deseti fotografijo, vsak 20. svoj “selfie” in praktično nihče nima objavljene slike sebe v provokativni pozi.
 • Le vsak 22. otrok ima objavljene fotografije drugih, ki so jih otroci ujeli delati nekaj nenavadnega, zabavnega.

Tematika: Prisotnost, preverjanje informacij in omejitve s strani staršev

Starši (praktično vsi) postavljajo pravila ali omejitve glede tega, kaj njihov otrok sme gledati zlasti glede nasilnih vsebin, vsebin z grdimi besedami in vsebinami, ki so povezane s spolnostjo. Na drugi strani starši še vedno v veliki meri priznavajo dovoljevanje uporabe brez prisotnosti odraslega.

Celotno poročilo je dosegljivo: http://pismenost.si/pdf/Raziskava_osnovnosolski_otroci_Slovenija_2016.pdf

Stisnjena datoteka ZIP vsebuje: http://pismenost.si/pdf/os.zip

Raziskava OŠ Osnovnosolci_2016-osnovno.doc
Raziskava OŠ Osnovnosolci_2016-krizanja.doc
Raziskava OŠ Osnovnosolci_2016_vprasalnik.docx
Delite med prijatelje!