Mediji in predšolski otroci v Sloveniji

Raziskava MEDIJI IN PREDŠOLSKI OTROCI V SLOVENIJI je sestavljena iz mnenj staršev in vzgojiteljev do vključno 6-letnih otrok na celotnem območju Slovenije. Celotno poročilo je na voljo tukaj povzetek rezultatov pa spodaj.

Raziskava, ki je potekala v slovenskih vrtcih, prikazuje izpostavljenost medijem tako predšolskih otrok (v domačem okolju kot v okviru organiziranega varstva), kot tudi njihovih staršev in vzgojiteljev. Vprašanja se nanašajo tudi na prisotnost naprav v okolju otroka. Pomemben sklop raziskave je ugotavljanje večje izpostavljenosti medijem v povezavi z  vplivi na zdravje in obnašanje otrok. V raziskavi so izpostavljena tudi mnenja o postavljanju pravil glede uporabe medijev in priporočenih dnevnih limitov. Razikava je potekala v letu 2015 (pregled literature, testiranje  vprašalnika, pridobljenje podatkov). Pridobivanje podatkov je potekalo na podlagi papirnih in spletnih vprašalnikov.

Ključne besede: mediji, predšolski otroci, vzgojitelji, starši, ekrani, omejitve

Povzetek ključnih ugotovitev

Priloge so objavljene spodaj. Za več informacij smo dosegljivi. Ključne ugotovitve empiričnega dela raziskave so:

 • Starši v povprečju za neslužbene namene gledajo TV uro in 15 min, uporabljajo računalnik dobro uro, se pol ure pogovarjajo po telefonu, dobre četrt ure berejo revije in časopisje in dobri dve uri na dan poslušajo radio.
 • Zgornja tretjina staršev (glede medijske izpostavljenosti) ima skoraj 4-krat večjo izpostavljenost kot spodnja tretjina. Medijsko intenzivni starši, ki so v povprečju manj izobraženi in mlajši, hkrati tudi več telefonirajo.
 • Do triletni otroci so povprečno dnevno izpostavljeni okvirno dvem uram na različnih napravah, medtem ko se ta čas približuje trem uram med 4 in 6-letnimi otroci. Starejša skupina uporablja računalnik in v povprečju igra elektronske igre 30 minut dnevno.
 • Pasivna izpostavljenost TV je veliko večja (skoraj 80 minut) v primerjavi z aktivnim gledanjem (36 minut).
 • Če je otrok v zgornji tretjini otrok glede izpostavljenosti (veliki uporabnik medijev), je povprečno izpostavljen medijem kar 5-krat več, kot če je v spodnji skupini (mali uporabnik medijev).
 • Če so starši več izpostavljeni medijem (zgornja tretjina), so tudi otroci skoraj dvakrat več izpostavljeni medijem.
 • Otroci v oddelku gledajo ekran povprečno okoli četrt ure dnevno. Pri tem prihaja do velikih razlik med oddelki.
 • Prisotnost medijev v spalnici otroka je relativno majhna.
 • Povečini lastni elektronski pripomočki otrok v vrtcu niso zaželjeni.
 • Tako starši kot vzgojitelji so skoraj enotnega mnenja, da je potrebno postaviti pravila/omejitve o tem, kaj sme otrok gledati. Manj postavljajo omejitve mladi in manj izobraženi.
 • Primerna starost za samostojno uporabo pametnega telefona, video iger in brskanja po intenetu je po mnenju večine staršev med 10 in 11 leti.
 • Dnevni ekranski limit po mnenju staršev naj bi v povprečju znašal za do triletne otroke tri četrtine ure, za 4 do 6-letne pa malo manj kot eno uro. Za nižje izobražene in medijsko intenzivne starše tudi precej več. Mnenja vzgojiteljev se zelo razlikujejo med seboj (večino mnenj je med 15 minutami in eno uro dnevno).
 • V okviru 8-urnega varstva v vrtcu naj bi za tri četrtine vzgojiteljev znašal ekranski limit pod 15 minutami dnevno. Večji limit si zamišljajo vzgojitelji, ki so sami večji uporabniki ekrana.
 • Manj kot polovica staršev je seznanjena s priporočili glede uporabe medijev za otroke. Le vsak 20-ti starš se je pogovoril s pediatrom o vplivu medijev na otroka.
 • Več kot 75 % vzgojiteljev nima pisnih priporočil glede uporabe medijev v oddelku. Skoraj dve tretjini jih je mnenja, da bi morala biti priporočila napisana in enaka za vse vrtce.
 • Ni enotnega mnenja med starši in vzgojitelji ali se predšolski otrok iz medijev lahko nauči veliko koristnega in ali so izbraževalni DVD-ji zelo koristni pri učenju predšolskih otrok. Bolj to mislijo starši, ki so sami veliko izpostavljeni medijem ali pa so veliko izpostavljeni njihovi otroci.
 • Če so starši sami veliki uporabniki in/ali so veliki uporabniki gledanja ekranov njihovi otroci, starši ne razpoznavajo toliko negativnih učinkov medijev na razvoj govora, obnašanje in na zdravje predšolskih otrok.
 • Otroci, ki so veliki uporabniki ekrana, so po mnenju staršev večkrat pretežki za svojo višino kot tisti iz skupine malih uporabnikov ekrana.
 • Starši otrok, ki so bolj izpostavljeni medijem, bolj priznavajo povečano agresivnost svojih otrok. Tudi vzgojitelji zlasti pri starejši skupini otrok razpoznavajo povezavo med agresivnostjo in medijsko izpostavljenostjo.
 • Otroci, ki so veliki uporabniki medijev, v vseh pogledij statistično značilno več posnemajo medijske junake, večkrat nosijo v vrtec izdelke, ki jih vidijo v medijih, starši pa jim večkrat kupijo izdelke povezane z mediji.

     

Stisnjena datoteka ZIP vsebuje: http://pismenost.si/pdf/vzgojitelji.zip
Raziskava Datoteka
Raziskava vzgojitelji vzg_krizanje-obseg uporabe .doc
Raziskava vzgojitelji vzg_dodatek_nad3.doc
Raziskava vzgojitelji vzg_dodatek_do3.doc
Raziskava vzgojitelji vzg-osnovna analiza.doc
Raziskava vzgojitelji vzgojitelji-vprasalnik.docx
Raziskava vzgojitelji vzg_obseg uporabe-demografija.doc
Stisnjena datoteka ZIP vsebuje: http://pismenost.si/pdf/starsi.zip
Raziskava starši starsi-dodatna analiza.doc
Raziskava starši starsi-4-6 leta-krizanje-obseg uporabe medijev.doc
Raziskava starši starsi-1-3 leta-krizanje-obseg uporabe medijev.doc
Raziskava starši starsi-1-3 leta-krizanje-obseg uporabe medijev.doc
Raziskava starši starsi-krizanje-demografski podatki starsev.doc
Raziskava starši starsi-krizanje-krizanje-strarostni skupini otrok.doc
Raziskava starši starsi-4-6 leta-osnovna analiza.doc
Raziskava starši starsi-vsi otroci-osnovna analiza.doc
Raziskava starši starsi-1-3 leta-osnovna analiza.doc
Raziskava starši starsi-vprasalnik.docx
Delite med prijatelje!