Seznam projektov MP v Sloveniji

Navajamo seznam projektov povezanih z medijsko pismenostjo in mediji. V primeru, da imate informacijo o dodatnem viru nas prosim obvestite.

Na ravni EU in posledično tudi popis projektov v Sloveniji je dober popis primerov dobrih praks dokument Evropske komisije (Report on mapping of media literacy practices and actions in EU-28)

Raziskave in študije:

Register .si – Nacionalni register za .si domeno. Sodelavci Registra .si domene so si za eno od prioritet v prihajajočemu letu postavili tudi medijsko pismenost v Sloveniji in izobraževanje najbolj ranljivih družbenih skupin na tem področju. področju.https://www.register.si/medijska-pismenost-kot-prioriteta/

RS Ministrstvo za kulturo (2014): Pregled medijske krajine v Sloveniji. Ministrstvo za kulturo je iz javno dostopnih evidenc zbralo podatke, s katerimi je želelo pridobiti vpogled v stanje medijske krajine v Republiki Sloveniji. Temeljna usmeritev pri izbiri podatkov je bila njihova dostopnost, zato so podatki pridobljeni iz javnih evidenc in raziskav, kot so: AJPES, SOZ, AKOS (bivši APEK), NRB ter redne letne raziskave o stanju medijskega pluralizma v Sloveniji in evalvacije javnih razpisov za sofinanciranje programskih vsebin medijev. http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/mediji/2014/medijska_krajina_v_sloveniji__rev_03062014.pdf

Valicon za RS Ministrstvo za kulturo, 2014: Raziskava odnosa do medijev. Podjetje Valicon je za Ministrstvo za kulturo izvedlo kvantitativno (n=1001)  in kvalitativno raziskavo (6 fokusnih skupin po 7-8 udeležencev)

Ministrstvo je želelo ugotoviti kakšne so medijske potrebe ljudi in ne samo kje in kako delujejo mediji.
•    Katere vsebine, kateri tip medijev in katere medijske prakse so tiste kar ljudje definirajo kot pomembne za njihovo informiranje o dogodkih doma in po svetu.
•    Na kakšen način ljudje ocenjujejo verodostojnost medijev
•    Kakšna je vloga javnega servisa RTV Slovenija

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, 2016: Strategija razvoja medijev v republiki Sloveniji do leta 2024, http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_medije/MEDIJSKA_STRATEGIJA_-_15.11.2016.pdf

Tomšič Matevž in drugi (2015): ANALIZA MEDIJSKEGA PROSTORA V REPUBLIKI SLOVENIJI, FUDŠ
Predmet analize je zastopanost tematik s področja kulture v primerjavi s tematikami z ostalih področij (politika, gospodarstvo, šport, zabava itd.) v slovenskih dnevnih časopisih. Kulturne vsebine so preučevane glede na novinarske zvrsti, ki jih vsebujejo (reportaža, intervju, ocena, komentar, feljton, esej, polemika itd.). Analizirane so podobnosti in razlike med posameznimi dnevnimi časopisi.

http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/mediji/2015_Analiza_medijskega_prostora_v_RS.pdf

Drugi projekti:

 • Animateka

  http://www.animateka.si/2016/sl/

 • Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji

  http://media.ced-slovenia.eu/o-programu/

 • Consumer Classroom

  http://www.consumerclassroom.eu/sl

 • Delavnica dokumentarnega filma

  https://www.soup.si/sl/novice/2013/08/05/delavnica-dokumentarnega-filma

 • Delavnica: Odrasli, družba in mediji: zakaj je potrebna medijska pismenost pri odraslih, http://izobrazevanje.acs.si/koledar/?id=153
 • Feel Slovenia – Youth Media Literacy Programme, http://ejkartica.si/en/projects/416/feel_slovenia_youth_media_literacy_programme.html
 • Filmska vzgoja in program za otroke in mlade Kinobalon

  http://www.kinodvor.org/kinobalon/

 • Filmska vzgoja v AKMS

  http://artkinomreza.si/filmska-vzgoja-v-akms/

 • Filmska vzgoja

  http://www.vizo.si/category/filmska-vzgoja/

 • Filofest

  https://www.facebook.com/filofest/

 • Izobraževalni programi – Varni internet

  http://www.varniinternet.si/

 • Izobraževalno središče RTV Slovenija

  http://izobrazevanje.rtvslo.si/

 • Kibla – Multimedijski center
  www.kibla.org
 • Kino otok Isola Cinema

  http://www.isolacinema.org/

 • Knjižna zbirka Kinobalon

  http://www.kinodvor.org/kinobalon/knjizna-zbirka-kinobalon/

 • Ljudmila
  www.ljudmila.org
 • Lokal Patriot – Multimedijski center Dolenske

  http://www.lokalpatriot.si/

 • M3C Festival – Mreža multimedijskih centrov Slovenije

  http://pismenost.si/projekti-mp-v-sloveniji/

 • Mladi na netu

  http://safe.si/center-za-varnejsi-internet/raziskave-in-trendi/kaj-mladi-pocnejo-na-internetu

 • Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota

  http://www.mikk.si/

 • Novomeška filmska šola

  http://www.nofis.org/festival/novomeska-filmska-sola/

 • Otroške in mladinske filmske in video delavnice

  http://www.jskd.si/film-in-video/uvod_film.htm

 • Otroški parlament – tema: Otroci in mediji

  http://www.zpms.si/programi-in-projekti/otroski-parlament/

 • Projekt e-šolstvo

  http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_investicije/ikt_v_solstvu/sredisce_za_e_solstvo/

 • Projekt IMPLETUM

  http://www.impletum.zavod-irc.si/

 • Projekt uredništva 24UR za slovenske osnovnošolce

  http://pro-plus.si/slo/druzbena_odgovornost/mislimo_lokalno/

 • Raba interneta v Sloveniji

  http://www.ris.org/

 • Revija medijska vzgoja in produkcija

  http://www.biteks.si/mvp

 • Risanke, revije & računalnik: Medijska vzgoja v predšolskem obdobju

  http://www.potnaprej.si/gradiva/katalog_izobrazevanj_vrtci.pdf

 • Safe.si

  http://safe.si/center-za-varnejsi-internet/o-centru/safesi

 • SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team)

  https://www.cert.si/si/o-centru/

 • Simbioza

  http://www.simbioza.eu/sl/2015/

 • SIRikt

  http://www.sirikt.si/

 • SLON Vzgojno-izobraževalni program animiranega filma

  http://slon.animateka.si/sl/

 • Spletno oko

  http://safe.si/center-za-varnejsi-internet/o-centru/spletno-oko

 • Šolski Kinobalon

  http://www.kinodvor.org/kinobalon/solski-kinobalon/

 • Tehnologija – Zveza potrošnikov Slovenije

  https://www.zps.si/index.php/avdio-video-foto

 • Tom telefon

  http://safe.si/center-za-varnejsi-internet/o-centru/tom-telefon

 • Usposabljanje – Uporaba multimedije v izobraževanju

  http://arhiv.acs.si/publikacije/Programi_andragoskega_uposabljanja_in_spopolnjevanja.pdf

 • Varni na internetu

  https://www.varninainternetu.si/

 • Vzgojno-izobraževalni program v Kinu Udarnik

  https://zavodudarnik.files.wordpress.com/2011/08/predstavitvena_knjizica_udarnik.pdf

Register .si – Nacionalni register za .si domeno. Sodelavci Registra .si domene so si za eno od prioritet v prihajajočemu letu postavili tudi medijsko pismenost v Sloveniji in izobraževanje najbolj ranljivih družbenih skupin na tem področju. področju.https://www.register.si/medijska-pismenost-kot-prioriteta/


 

RS Ministrstvo za kulturo (2014): Pregled medijske krajine v Sloveniji

 

Ministrstvo za kulturo je iz javno dostopnih evidenc zbralo podatke, s katerimi je želelo pridobiti vpogled v stanje medijske krajine v Republiki Sloveniji. Temeljna usmeritev pri izbiri podatkov je bila njihova dostopnost, zato so podatki pridobljeni iz javnih evidenc in raziskav, kot so: AJPES, SOZ, AKOS (bivši APEK), NRB ter redne letne raziskave o stanju medijskega pluralizma v Sloveniji in evalvacije javnih razpisov za sofinanciranje programskih vsebin medijev. http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/mediji/2014/medijska_krajina_v_sloveniji__rev_03062014.pdf

Valicon za RS Ministrstvo za kulturo, 2014: Raziskava odnosa do medijev

Podjetje Valicon je za Ministrstvo za kulturo izvedlo kvantitativno (n=1001)  in kvalitativno raziskavo (6 fokusnih skupin po 7-8 udeležencev)

Ministrstvo želi ugotoviti kakšne so medijske potrebe ljudi in ne samo kje in kako delujejo mediji.

·         Katere vsebine, kateri tip medijev in katere medijske prakse so tiste kar ljudje definirajo kot pomembne za njihovo informiranje o dogodkih doma in po svetu.

·         Na kakšen način ljudje ocenjujejo verodostojnost medijev

·         Kakšna je vloga javnega servisa RTV Slovenija

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, 2016: Strategija razvoja medijev

v republiki Sloveniji do leta 2024, http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_medije/MEDIJSKA_STRATEGIJA_-_15.11.2016.pdf

Tomšič Matevž in drugi (2015): ANALIZA MEDIJSKEGA PROSTORA V REPUBLIKI SLOVENIJI, FUDŠ

Predmet analize je zastopanost tematik s področja kulture v primerjavi s tematikami z ostalih področij (politika, gospodarstvo, šport, zabava itd.) v slovenskih dnevnih časopisih. Kulturne vsebine so preučevane glede na novinarske zvrsti, ki jih vsebujejo (reportaža, intervju, ocena, komentar, feljton, esej, polemika itd.). Analizirane so podobnosti in razlike med posameznimi dnevnimi časopisi.

 http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/mediji/2015_Analiza_medijskega_prostora_v_RS.pdf

Delite med prijatelje!