Sodelujoči na projektu na Fakulteti za medije

Vodja programa dr. Mateja Rek je diplomirala iz kulturologije in komunikologije – smer trženje in tržno komuniciranje, magistrirala iz managementa neprofitnih organizacij in ima doktorat iz sociologije. Je izredna profesorica na Fakulteti za medije v Ljubljani in Fakulteti za uporabe družbene študije v Novi Gorici. Med leti 2009 in 20013 je bila dekanja Fakultete za medije.

Znanstvenega dela se loteva interdisciplinarno, raziskovalno se ukvarja predvsem s sledečimi temami: (medijska) konstrukcija realnosti, medijska pismenost, družbeno spreminjanje in razvoj, medkulturna analiza, aktivno državljanstvo in globalna/ transnacionalna civilna družba. Kot raziskovalka je sodelovala tudi na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani pri mednarodnih raziskavah CONNEX: Network of Excellence: Efficient and Democratic Governance in a Multi-Level Europe; International PhD Network on Civil Society Involvement in European Governance; DIOSCURI: Eastern Enlargement – Western Enlargement: Cultural Encounters in the European Economy and Society after the Accession. Med leti 2000 in 2004 je delala kot menedžer na Open Society Education Programs – South East Europe (OSEP-SEE).

Na projektu od oktobra 2020 na Fakulteti za medije (FaM) sodelujeta tudi asist. Sabina Mešić in doc. dr. Zala Pavšič. Asist. Sabina Mešić je magistrirala na Univerzi v Groningenu v programu Euroculture, sedaj pa je doktorska kandidatka tako na FaM kot na Univerzi v Groningenu, kjer se ukvarja s tematiko medijskega izobraževanja in družbene neenakosti. Po magisteriju je opravljala pripravništvo v novinarski pisarni Evropskega parlamenta. Doc. dr. Zala Pavšič je doktorirala iz kulturne zgodovine na ZRC SAZU.Na Fakulteti za medije je med leti 2019 in 2020 opravljala funkcijo tajnika fakultete. Je prejemnica prestižne podoktorske štipendije Max Weber Fellowship za študijsko leto 2021/2022.

Delite med prijatelje!