Medijske navade brezposelnih oseb in vpliv medijev na opravljanje dela

Raziskovanje medijskih navad brezposelnih oseb in vpliva medijev na opravljanje dela:

MEDIJSKE NAVADE BREZPOSELNIH OSEB IN VPLIV MEDIJEV NA OPRAVLJANJE DELA

Za ogled celotnega poročila kliknite tukaj, priloge pa so objavljene spodaj.

Povzetek ključnih ugotovitev

Ugotovitve analize podatkov OFCOM (2015):

 • Dnevno prisotnost iskalcev zaposlitev na spletu je 11 ur tedensko, kar je okvirno sicer primerljivo z zaposlenimi, ki pa so večino tega časa na spletu v službi (od 11 ur na teden skoraj 9 ur – verjetno gre za z delovnim mestom povezane aktivnosti).
 • Praktično vsi (98%) iskalci zaposlitve gledajo Youtube.
 • Iskalci zaposlitve se ne razlikujejo od povprečja glede prisotnosti na družbenih omrežjih.
 • Iskalci zaposlitve dosegajo najvišjo vrednost (najvišje strinjanje s trditvijo) glede ostalih skupin pri trditvi: »Dokler splet zagotavlja dobre strani, ni pomembno, kdo jih financira».
 • Iskalci zaposlitve tudi v primerjavi z drugimi najbolj od vseh skupin verjamejo temu, kar vidijo na družbenih omrežjih.

Analiza podatkov Medijska pismenost v Sloveniji (2014). Pomembne ugotovitve so:

 • Iskalci zaposlitve ne izstopajo od povprečja glede pogostosti gledanja televizije in poslušanja radia.
 • Iskalci zaposlitve manj kot je povprečje berejo tiskan časopis.
 • Veliko večji delež zaposlenih v primerjavi z iskalci zaposlitve dnevno bere knjige.
 • Iskalci zaposlitve več igrajo video igre kot zaposleni.
 • Iskalci zaposlitve povečini pogosteje uporabljajo splet kot zaposleni.
 • Skoraj vsi brezposelni imajo profil na družbenih omrežjih. Veliko (podobno kot pri študentih) jih ima tri ali več profilov.
 • Iskalci zaposlitve se najmanj strinjajo s trditvami, da je težko razumeti, pisati, opredeliti in vrednotiti informacije, ki jih dobijo na spletu. Te kompetence vrednotijo višje kot ostale skupine.
 • Iskalci zaposlitve bi pogosteje od povprečja objavili, kaj delajo zadnje čase, kako se počutijo na splošno in fotografije iz zabave.

Analiza podatkov Mediji in osnovnošolci (1.-6. razred) v Sloveniji (2016). Pomembne ugotovitve so:

 • Brezposelni starši v povprečju dnevno uporabljajo televizijo precej več (95 minut) kot zaposleni (67 minut). Precej več uporablja tudi mobilni telefon, poslušajo radio in berejo časopise in revije.
 • Brezposelni manj uporabljajo računalnik ali tablico, kar je lahko posledica neuporabe za službene namene.
 • Brezposelni starši več uporabljajo posebno konzolo za igranje video iger, so dalj časa na internetu za neslužbene aktivnosti.
 • Brezposelni starši so več na družbenih omrežjih (zaposleni na družbenih omrežjih 26 minut, brezposelni pa skoraj enkrat več oz. 40 minut dnevno).
 • Otroci brezposelnega starša gledajo televizijo v povprečju 96 minut dnevno v primerjavi z otrokom zaposlenega starša, ki gleda televizijo v povprečju 69 minut dnevno. Podobno je tudi za vse ostale izpostavljenosti otrok medijem. Osnovnošolski otroci brezposelne starše so v povprečju med polovico in enkrat bolj izpostavljeni medijem kot otroci zaposlenih staršev. Posebej velika razlika je glede uporabe konzole za video igre, kjer so otroci brezposelnih staršev skoraj petkrat bolj izpostavljeni temu mediju.
 • Otroci brezposelnih starša imajo večkrat v lastni uporabi televizijo in video igre z ekranom kot otroci zaposlenih staršev.
 • Otroci brezposelnih staršev praktično enkrat več časa preživijo na internetu ( 44 minut) v primerjavi z otroci zaposlenih staršev (26 minut dnevno). Podobno velja tudi za ostale aktivnosti povezane z mediji (poslušanje radia, uporabo računalnika, telefona in branje revij ter časopisov). Izstopa pa več kot trikrat večja izpostavljenost video igram z nasilno vsebino (10 minut za otroke brezposelnega starša v primerjavi s 3 minutami otroka zaposlenega starša).

Celotno poročilo je dosegljivo: https://pismenost.si/pdf/Analiza_Brezposelni_2016.pdf

Stisnjena datoteka ZIP https://pismenost.si/pdf/Priloga_brezposleni_2016.zip vsebuje naslednje priloge:

Raziskava OŠ 2016 Priloga-Brezposelni 2016–analiza podatkov OS starsi 2016.doc
Raziskava OFCOM 2015 Priloga-Brezposelni 2016–analiza podatkov OFCOM 2015.doc
Raziskava MP 2014 Priloga-Brezposelni 2016–analiza podatkov MP 2014.doc.doc
Delite med prijatelje!