Cilji Infrastrukturnega programa Medijska pismenost

Cilj infrastrukturnega programa Medijska pismenost je zbiranje in arhiviranje podatkov o stanju medijske pismenosti v Sloveniji na naslednjih področjih:

1. zbiranje podatkov o stanju pobud in aktivnosti na področju medijske pismenosti
2. ustvarjanje baze podatkov dobrih praks s tega področja (skladno s priporočili Evropske komisije);
3. ustvarjanje baze evropskih institucij in organizacij (tako EU kot nacionalna raven) in povezovanje med domačimi in tujimi subjekti, ki delujejo na področju medijske pismenosti;
4. zbiranje podatkov o stanju medijske pismenosti za potrebe vključevanja v mednarodne primerjalne raziskave;
5. statistične obdelave zbranih podatkov
6. baza RSS novic
7. zbiranje podatkov o MP otrok in mladoletnikov ter MP ranljivih družbenih skupin v Sloveniji.

Podatki se zbirajo skladno z:
a.) obstoječo znanstveno refleksijo;
b.) priporočili evropskih institucij in
c.) izraženimi dodatnimi potrebami organov, pristojnih za regulacijo avdiovizualnih in elektronskih komunikacij in potrebami izvedbe raziskav v okviru EU.

Zbrani in javno dostopni podatki o stanju medijske pismenosti so uporabni kot podlaga pri izvajanju ciljnih, aplikativnih ali temeljnih raziskovalnih projektov, ter pri snovanju politik medijske vzgoje v Sloveniji. Hkrati bo infrastrukturni program z diseminacijo rezultatov raznovrstnim ciljnim javnostim s tematiko medijske pismenosti seznanjal tako širšo strokovno kot splošno javnost.

Delite med prijatelje!