Diplomska, magistrska in doktorska dela

Gradimo seznam študijskih in znanstvenih del povezanih z mediji in medijsko pismenostjo. V primeru, da imate informacijo o viru, ki smo ga izpustili, nas prosim obvestite. Do celotnega aktualnega seznama diplomskih, magistrskih in doktorskih del za obdobje 2016 – 2023 lahko dostopate tukaj (posodobljeno decembra 2023). V spodnjih zavihkih pa je izbor posamičnih tipologij. Seznama iz preteklih obdobij se nahajata na dnu strani.

Diplomska ( in specialistična) dela

 • Amidžić, Amela (2023): Raziskava o objavljanju fotografij otrok na družbenih omrežjih. Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana.
 • Bencak, Ana (2023): Samoobjektifikacija na Instagramu in spol. FF, Osrednja humanistična knjižnica, Ljubljana.
 • Čepin, Melita (2023): Literarno novinarstvo in reprezentacija spolov : razumevanje stereotipov v medijskem diskurzu. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici.
 • Hegler, Sara (2023): Odnos mladih do spletnega nakupovanja. Fakulteta za organizacijske vede, Kranj.
 • Vranjek, Jan (2003): Digitalne tehnologije in učni uspeh osnovnošolcev v Sloveniji. Fakulteta za družbene vede.
 • Kaučič, Maša (2022): Uporaba spletnega okolja v vzgojnem konceptu Montessori v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona. Univ. v Mariboru, Pedagoška fakulteta.
 • Tičar, Tjaša (2022): Teorija zarote v medijih in njihov vpliv na ljudi: diplomsko delo. Fakulteta za Medije, Ljubljana.
 • Kores, Maša (2021): Lažne novice: diplomska naloga. Fakulteta za medije, Ljubljana.
 • Krampl, Tina (2021): Vpliv digitalnih medijev na predšolske otroke – tveganje in priložnosti v času digitalizacije: diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo: diplomsko delo. Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana.
 • Kuduzović, Merjema (2021): Oglaševanje v digitalnih medijih: diplomska naloga. Fak. za uporabne družbene študije v Novi Gorici.
 • Šuhel Teraš, Nina (2021): “Popolna” demokracija v času pandemije : vpliv medijev na mnenje ljudi o demokratičnosti Slovenije: diplomska naloga. Fak. za uporabne družbene študije v Novi Gorici.
 • Bošnjak, Atena (2020): Internetni memes kot nova oblika komuniciranja: diplomsko delo Univ. v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Medijske komunikacije.

 • Tertinek, Tia Maria (2020): Lažne novice in njihovo omejevanje: diplomsko delo. Univ. v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Medijske komunikacije.
 • Jazbec, Špela (2020): Uporaba informacijske tehnologije pri zgodnjem učenju in poučevanju matematike v vrtcu: diplomsko delo. Univ. v Mariboru, Pedagoška fak., Oddelek za predšolsko vzgojo.
 • Čekić, Renata (2019): Raznovrstnost medijev in njihov vpliv na odstopajoče vedenje mladostnikov: diplomsko delo. Univ. v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Medijske komunikacije.

 • Huremović, Ajna (2019): Spolne zlorabe otrok v Črni gori: diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Informacijska varnost. Univ. v Mariboru, Univ. v Mariboru, Fak. za varnostne vede, Ljubljana
 • Kitel, Tomaž (2018): Lažne novice na socialnih omrežjih – oblikovanje, širjenje in vpliv na družbo: diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Varstvoslovje. Univ. v Mariboru, Fak. za varnostne vede, Ljubljana.
 • Ferk, Alen  (2017): Informiranje tujcev v Sloveniji: diplomsko delo. Univ. v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Medijske komunikacije
 • Pirc, Sonja (2017): Primerjalna analiza vsebine časnikov Večer in Slovenske novice: diplomsko delo. Univ. v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Medijske komunikacije.
 •  Auer, Sandra (2016): Primerjava poslušanosti komercialnih radijskih postaj: diplomsko delo. Univ. v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Medijske komunikacije.
 • Altintas, Katja (2016): Računalnik kot učni pripomoček v vrtcu: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Informatika v organizaciji in managementu. Univ. v Mariboru, Fak. za organizacijske vede.
 • Cvahte, Milena (2016): Umori, ki jih zagrešijo mladoletne osebe: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje. Univ. v Mariboru, Fak. za varnostne vede, Ljubljana.
 • Cizerl, Maja (2016): Zgodnje izkušnje z literaturo in otrokova uspešnost pri materinščini: diplomsko delo. Univ. v Mariboru, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk.
 • Gregorec, Katja  (2016): Vpliv lastništva in politike na podajanje informacij v slovenskih tiskanih medijih: diplomsko delo. Univ. v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Medijske komunikacije.
 • Januška, Tim, Vodeb, Gorazd (2023): Vloga knjižnic pri medijskem opismenjevanju uporabnikov (pisna naloga za bibliotekarski izpit). Ljubljana: Januška Tim.
 • Kovačič, Tamara (2016): Vpliv televizije in računalnika na gibalno-športne dejavnosti otrok: diplomsko delo. Univ. v Mariboru, Pedagoška fak., Oddelek za predšolsko vzgojo.
 • Krušič, Jožica (2016): Oglaševanje v tiskanih medijih podjetja Pivovarna Laško d.d. na zunanjem trgu = Advertising in the printed media of the company Pivovarna Laško d.d. on the external market: diplomsko delo. Univ. v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fak.
 • Latinović, Tanja (2016): Medijska pismenost in predšolski otroci: diplomsko delo. Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja. Univ. v Mariboru, Fak. za varnostne vede, Ljubljana
 • Leben, Mihael (2016): Terminologija begunske krize v izbranih slovensko-nemških spletnih časopisih: diplomsko delo = Refugee crisis terminology in selected slovene and german online newpapers. Univ. v Mariboru, Filozofska fak., Oddelek za prevodoslovje.
 • Leskovec Tina (2016): (Ne)moč distance do nasilnih vsebin v elektronskih medijih za otroke od 6. do 12. leta: diplomsko delo. Univ. v Ljubljani, Teološka fak.
 • Rajh, Iva (2016): Mladi in internet na Hrvaškem: diplomsko delo = Youth the internet in Croatia : graduation thesis.. Univ. v Mariboru, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko.
 • Stergar, Ana (2016): Televizija kot del otrokovega življenja: diplomsko delo.Univ. v Mariboru, Pedagoška fak., Oddelek za predšolsko vzgojo.
 • Selan, Igor (2016): Časnik Večer skozi zgodovino in projekcija njegove komunikacijske prihodnosti: diplomsko delo. Univ. v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Medijske komunikacije.
 • Spital, Dejan (2016): Vloga odnosov z javnostmi v medijskih in produkcijskih kampanjah (primer Študentske organizacije Univerze v Mariboru): diplomsko delo. Univ. v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Medijske komunikacije.
 • Šantl, Andreja (2016): Vpliv medijev na bralne navade osnovnošolcev: diplomsko delo = The influence of media on reading habits of primary school students : graduation thesis. Univ. v Mariboru, Filozofska fak., Oddelek za slovanske jezike in književnosti.
 • Dušič, Maja. (2015): (Ne)zaznavanje nekaterih vidikov oglaševanja v revijah predšolskih otrok. Univ. v Mariboru, Pedagoška fak., Oddelek za predšolsko vzgojo.
 • Novak, Mateja (2013): Animirani film v vrtcu : diplomska naloga. Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja.
 • Leder, Timon (2013): Vplivi animiranih filmov na otroke: razumevanje filmskega jezika v razvoju in učenje s filmom; Kratek animirani film v risani tehniki: diplomsko delo. UL, ALU.
 • Oštir, Katja (2013): Zagotavljanje zasebnosti in varnosti mladostnikov na internetu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. Univ. v Mariboru, Fak. za varnostne vede, Ljubljana.
 • Lisjak, Mitja (2012): Prihodnost starih medijev v dobi svetovnega spleta: pomen medijske pismenosti: diplomsko delo, Fakulteta za medije.
 • Cuzak, Špela (2012): Starši, televizija in vzgoja za medije: diplomsko delo. Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko in andragogiko.
 • Pezdir Kofol, Marjetka (2011): Vzgoja za medije v avstrijskem in slovenskem šolskem sistemu: diplomsko delo. Univ. v Ljubljani, Filozofska fakulteta in Fak. za družbene vede.
 • Beguš, Erika (2011): Medijska vzgoja pri pouku slovenščine v četrtem razredu: diplomsko delo, Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem.
 • Kemperle, Lea (2011): Medijska vzgoja v osnovnih šolah devetletke: zaključno delo. Univ. na Primorskem, Fak. za humanistične študije Koper, Medijski študiji.
 • Gerdevič, Janja (2011): Vzgoja kritičnega potrošnika: diplomsko delo. Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko in andragogiko in Oddelek za sociologijo.
 • Bednjički, Nina (2010): Otroci v vlogi potrošnika: diplomska naloga. Fak. za komercialne in poslovne vede Celje.
 • Melink, Mateja (2010): Vpliv informacijsko-procesnega in situacijskega učenja v visokošolskih programih: diplomsko delo. Univ. v Ljubljani, Fak. za družbene vede.
 • Takač, Štefania (2010): Kompetentnost vzgojiteljev predšolskih otrok na področju informacijsko komunikacijske tehnologije: diplomsko delo. Univ. v Mariboru, Pedagoška fak., Oddelek za predšolsko vzgojo.
 • Prčetić Staroverski, Kaja (2010): Medijska pismenost uporabnikov mladinskih knjižnic: diplomsko delo. Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.
 • Tušak, Tina (2010): Medijska pismenost uporabnikov knjižnic v srednji šoli: diplomsko delo. Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.
 • Bertoncelj, Smiljana (2010): Medijska pismenost: medijske navade dijakov Gimnazije Kranj. Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.
 • Urek, Branka (2010): Vzgojna in medijska aktualnost 7. naglavnih grehov: diplomska naloga. Univ. v Ljubljani, Teološka fak.
 • Lešek, Petra (2010): Otroci na internetu: med priložnostmi in tveganji: diplomsko delo. Univ. v Ljubljani, Fak. za družbene vede.
 • Kavčič, Simona (2009): Vizualno podprta pripoved in Andersenova pravljica Snežna kraljica: diplomsko delo. Univ. na Primorskem, Fak. za humanistične študije Koper, Slovenistika.
 • Krese, Anja (2009): Medijska edukacija kot poglaviten vsebinski in didaktični prispevek h kakovostni in demokratični socialni edukaciji mladih: diplomsko delo. Univ. v Ljubljani, Fak. za družbene vede.
 • Snoj, Janez (2009): Vzgoja za medije z uporabo akcijskega učenja: diplomsko delo. Univeruza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.
 • More, Renata (2009): Izbirni predmeti in pouk književnosti v devetletki: magistrsko delo. Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko.
 • Gajšt, Dušan (2008): Vpliv in uporaba interneta med mladimi: Internetne navade bistriških osnovnošolcev: diplomska naloga. Univ. v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.
 • Vojvodić, Tamara (2008): Publicistična besedila v 4. razredu osnovne šole – oglas: diplomsko delo. Diplomska dela, Pedagoška fakulteta Koper.
 • Švigelj, Tina (2007): Grafičo oblikovanje – umetnost in propaganda: diplomsko delo. Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika.
 • Čarman, Petra (2007): Vzgoja za medije za odrasle v Sloveniji:diplomsko delo. Univ. v Ljubljani, Fak. za družbene vede.
 • Gajšek, Martina (2007): Vzgoja za medije v Sloveniji in na Japonskem: razvoj in vpeljava obeh modelov: diplomsko delo.
 • Robek, Kristja (2007): Knjižna vzgoja in vzgoja za medije v predšolskem obdobju: popularizacija branja in televizijska oddaja za otroke Bukvožerček: diplomska naloga. Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja.
 • Vuković, Maja (2006): Prikrito oglaševanje v učbenikih in revijah za otroke: diplomsko delo. Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko in andragogiko.
 • Kovačič, Mica (2006): Medijska vzgoja odraslih: diplomsko delo. Univ. v Ljubljani, Fak. za družbene vede.
 • Krmpotić, Ana (2006): Zgodovina slovenskega filma za otroke in mladino ter njegova uporaba pri pouku: diplomsko delo. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, Oddelek za pedagogiko in andragogiko.
 • Trabos, Lucija (2006): Mladi potrošniki ter vzgoja za medije: diplomsko delo. Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo, Oddelek za pedagogiko in andragogiko.
 • Bezić, Anita (2006):Bloganje v luči vzgoje za medije: diplomsko delo. Univ. v Ljubljani, Fak. za družbene vede.
 • Sopotnik, Mateja (2006): Vključenost vzgoje za medije v slovenski izobraževalni sistem: diplomsko delo. Univ. v Ljubljani, Fak. za družbene vede.
 • Šušteršič, Olga (2005): Medijski izbirni predmeti v devetletni osnovni šoli: diplomsko delo. Fakulteta za družbene vede, Univ. v Ljubljani.
 • Husu, Violeta (2005): Vizualno podprta pripoved in bralna motivacija: diplomsko delo. Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper, Razredni pouk
 • Potisek, Jana (2004): Medijska pismenost v kompleksnem pedagoškem delu družboslovja: diplomsko delo. Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo.
 • Rijavec, Tanja (2004): Televizija in njen vpliv na otroka: diplomsko delo. Pedagoška fakulteta, Maribor. Predšolska vzgoja.
 • Kos, Maja (2004): Vplivi televizije na otroke in mladostnike: diplomsko delo. Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko in andragogiko.
 • Križanec, Andreja (2004): Televizija kot skrita avtoriteta: diplomsko delo. Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko in andragogiko.
 • Kalan, Barbara (2003): Vpliv gledanja filma na branje in pouk književnosti v osnovni šoli: diplomsko delo. Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko in andragogiko.
 • Klun, Nina (2002): Televizija in oglaševanje v odnosu do otroka: diplomsko delo. Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko in andragogiko.
 • Dimnik, Maja Tina (2002): Varnost otroka na internetu: predstavitev Netbotka. Dipl. delo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko.
 • Verhovčak, Matea (2002): Sistemi medijske odgovornosti: diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.
 • Grilc, Zala (2002): Vzgoja za medije v Italiji: diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.
 • Povirk, Robi (2002): Uporaba interneta v osnovni šoli: diplomsko delo. Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko in andragogiko.
 • Tratar, Aleksandra (2002): Televizija kot dejavnik reprodukcije spolne diferenciacije in pomen vzgoje za medije: diplomsko delo. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko.
 • Pivk, Bojana (2001): Medijska vzgoja in otroške radijske oddaje: diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Razredni pouk.
 • Skalič, Aleš (2001): Komunikacijske pravice otrok v Sloveniji: diplomsko delo. Univ. Ljubljana, Fak. za družbene vede.
 • Pavlič, Irena in Lunar, Tjaša (2001): Model vzgoje za medije v vrtcih: diplomsko delo. Univ. Ljubljana, Fak. za družbene vede.
 • Lah, Sonja in Kuralt Radi, Janja (2000): Mediji in šola: diplomska naloga visokošolskega programa. Ljubljana: VŠSD.
 • Prislan, Nataša (2000): Kakovost otroškega programa na TV Slovenija: diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.
 • Petkovšek, Vesna (2000): Vzgoja za medije v šolskem predmetniku: diplomsko delo. Univ. Ljubljana, Fak. za družbene vede.
 • Kerčmar, Petra (1999): Mladi in televizija: diplomsko delo. Univerza Ljubljana, Fakulteta za družbene vede.
 • Šabić, Samira (1999): Mladi, mediji nasilje ali kako uporabiti medije v socialni pedagogiki?: diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za socialno pedagogiko.

Magistrska dela

 • Marko, Aljoša (2023): E-učbeniki za osnovne šole v Sloveniji. Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu.
 • Miketič, Nina ; Poklukar, Klavdija (2023): Razlike med novinarskim in oglaševalskim diskurzom v času native advertisinga. Fakulteta za družbene vede.
 • Kašca, Laura (2023): Kulturni imperializem v sodobni hollywoodski kinematografiji. Fakulteta za družbene vede.
 • Toporiš, Nika (2023): Pogoji in trendi medijske edukacije : modeli, učni načrti in vpogledi vodstev osnovnih šol. Fakulteta za družbene vede.
 • Bombek, Mateja (2022): Pedagoški vidik kulturne vzgoje skozi dejavnost Narodnega doma Maribor od njegovega začetka do danes: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko.
 • Fajfar, Lenart (2022): Digitalna preobrazba vzgojno-izobraževalnih zavodov: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Fak. za naravoslovje in matematiko, Oddelek za matematiko in računalništvo.
 • Hodnik, Vitan (2022): Medijska podoba športnikov kot nacionalnih herojev: magistrsko delo. Univ. v Ljubljani, Fak. za družbene vede.
 • Keršič, Maja (2022): Spletno medvrstniško nasilje med slovenskimi srednješolci: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko.
 • Marovič, Ingrid (2022): Predšolski otrok med gibalno aktivnostjo in mobilnimi napravami: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko.
 • Marovšek, Martina (2022): Stališča vzgojiteljev predšolskih otrok do digitalne pismenosti : magistrsko delo. Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja.
 • Perovšek, Nika (2022): Zaupanje slovenskih potrošnikov v oglaševanje različnih medijev: magistrsko delo. Univ. v Ljubljani, Fak. za družbene vede.
 • Plečnik, Nina (2022): Obravnava oseb z motnjami avtističnega spektra v sodobnih medijih: magistrsko delo. Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, posebne razvojne in učne težave.
 • Ritlop, Rok (2022): Inkriminacija lažnih novic in sovražnega govora po socialnih medijih: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Pravna fak.
 • Arzenšek, Urška (2021): Oglaševalska pismenost uporabnikov družbenega omrežja Facebook pri vizualnih vsebinah: meje dopustnosti medijskega poročanja : magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Medijske komunikacije.

 • Novak, Ana (2021): Vsakdanja uporaba svetovnega spleta in z uporabo povezane grožnje: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Fak. za varnostne vede, Ljubljana.
 • Prebevšek, Pia (2021): Medijska pismenost digitalnih priseljencev v odnosu do rabe spletnega družbenega omrežja facebook: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Medijske komunikacije.
 • Vrbnjak, Helena (2021): Mediji kot novodobna varuška?: vloga starševske mediacije pri medijski participaciji predšolskih otrok: magistrsko delo. Univ. v Ljubljani, Fak. za družbene vede.
 • Švajger, Manja (2021): Vzgoja in izobraževanje v času epidemije COVID-19 v Sloveniji – sistematičen pregled raziskav: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo.
 • Zakošek, Anja (2021): Medijska pismenost mladih v odnosu do post digitalnega sveta: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Medijske komunikacije.
 • Babič, Mojca (2020): Digitalizacija sejmišča = Digitalization of fairs: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fak.
 • Omerzu, Barbara (2020): Prezentacija žensk in moških v medijih: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo.
 • Flegar, Špela (2020): Primerjava študijskih programov pedagogike na javnih univerzah v Sloveniji in na Hrvaškem: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko.
 • Jerčič, Maja (2020): Stališča vzgojiteljev in staršev o oglaševanju za otroke v predšolskem obdobju: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Pedagoška fak., Oddelek za predšolsko vzgojo.
 • Rojs, Špela (2020): Uporaba družbenih omrežij in razširjenost spletnega nasilja med otroki: magistrsko delo. Fak. za medije.
 • Stroj, Lea (2020): Spreminjanje medijskih navad otrok in mladostnikov, ki so vrojeni v digitalno okolje: magistrsko delo. Univ. na Primorskem, Fak. za humanistične študije, Komuniciranje in mediji.
 • Cigula, Simon (2019): Vpliv tvitov Donalda Trumpa na razumevanje njegove predsedniške kampanje: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Medijske komunikacije.

 • Čeh, Valentina (2019): Vnašanje informacijsko-komunikacijske tehnologije v osnovnošolske domače naloge z vidika učiteljev: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko.
 • Jurišič, Daša (2019): Pravica do pozabe: meje dopustnosti medijskega poročanja: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Medijske komunikacije.
 • Jurič, Luka (2019): Prikrito oglaševanje na spletnih družbenih omrežjih = Subliminal advertising on social networks: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fak..
 • Robnik, Nika (2019): Razkorak med javno in znanstveno podobo izgorelosti : magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo.
 • Grbavac, Glorija (2018): Program medijskega opismenjevanja učencev (10-15 let) Republike Hrvaške: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Medijske komunikacije.
 • Krošelj, Tjaša (2018): Uporaba interneta, spletnih socialnih omrežij in prekomerna telesna teža med mladimi v Sloveniji = Internet use, social media use and obesity among young peaple in Slovenia: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo.
 • Medvešek, Alenka (2018): Pomen informacijske pismenosti za informacijsko družbo = The importance of information miteracy for the information society: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fak.
 • Videmšek, Mojca (2018): Lažne novice v slovenskih spletnih in tiskanih medijih: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Medijske komunikacije.
 • Hude, Iris (2017): Medijska pismenost uporabnikov rumenih medijev: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Medijske komunikacije.
 • Kuralt, Maja (2017): Medijska pismenost: ustvarjanje, deljenje vsebin in informacij na spletu: magistrska naloga študijskega programa druge stopnje. Fak. za uporabne družbene študije v Novi Gorici.
 • Marić, Nejc (2017): 50 Abstufungen der Alphabetisierung = Petdeset odtenkov pismenosti: magistrsko delo. Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko in Oddelek za sociologijo. Univ. v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Medijske komunikacije.
 • Medved, Barbara (2017): Vpliv spleta in spletnih socialnih omrežij na produkcijo dramskih in televizijskih serij = The impact of the web and online social networks on the production of drama television series: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fak.
 • Murk, Sara (2017): Grafično oblikovanje kataloga za modno fotografijo: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Medijske komunikacije
 • Preradović, Dejan (2017): Uporaba filma za poučevanje zgodovine v srednji šoli: magistrsko delo = The use of film for teaching history in high school : master’s thesis. Univ. v Mariboru, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino.
 • Rituper, Tina (2017): Mediji pri likovni umetnosti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk.
 • Senica, Tadeja (2017): Pripravljenost učiteljev začetnikov za učinkovito vključevanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij v poučevanje = Preservice teachers’ preparedness for effective integration of ICT in teaching: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Fak. za naravoslovje in matematiko, Oddelek za biologijo.
 • Bedenik, Barbara (2016): Aplikativni vidiki filmske vzgoje pri pouku sociologije v gimnaziji: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo.
 • Hojnik, Tina (2016): Kartografsko opismenjevanje na primarni stopnji izobraževanja: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk.
 • Lorenčič, Mitja (2016): Kognitivna disonanca v odnosu do medijske reprezentacije: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Medijske komunikacije.
 • Nikolić, Nataša (2016): Pogostost uporabe medijev, samoocenjeno zdravje in duševno zdravje med mladimi v Sloveniji: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo.
 • Petić, Jure (2016): Obravnava razpada Jugoslavije v socioloških študijah v ZDA v času 1991-1996: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo.
 • Pučko Resnik, Leonela (2016): Razvoj novih medijev v marketinškem komuniciranju = Evolution of new media in marketing communication: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fak.
 • Rošer, Vesna (2016): Začetno branje ob didaktičnih igrah: zaključno delo. Univ. v Mariboru, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk.
 • Viličnjak, Mojca (2016): Analiza vizualne sporočilnosti oglasov za otroke v izbranih otroških revijah: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Medijske komunikacije
 • Železnik, Robert (2016): Učinki medijske digitalizacije na komunikacijo medijev z občinstvom: magistrsko delo. Univ. v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Medijske komunikacije.
 • Forjanič, Breda (2012): Medijska pismenost vzgojiteljev predšolskih otrok: magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
 • Cvek, Mihaela (2008): Refleksija medijskega nasilja na učenčev vsakdan: magistrsko delo. Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko, didaktiko in psihologijo.
 • Režek, Mateja (2005): Vključenost kritične diskurzivne analize v model vzgoje za medije : primer analize diskriminatornega diskurza v šoli: magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.
 • Mikulič, Anita (2007): Podoba kot pomemben nosilec pomena in otrokova zmožnost njegove interpretacije: magistrsko delo. Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij.

Doktorska dela

 • Sabadin, Karin (2023): Pomen javnih medijev pri oblikovanju skupnosti. Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije.
 • Gerdina, Otto (2022): Reprezentacije starosti v slovenskih dnevnih časopisih: doktorska disertacija. Univ. v Ljubljani, Fak. za družbene vede.
 • Mladenović, Ana (2022): Medijske konstrukcije spola in neenakosti v izobraževalnem kontekstu: doktorska disertacija. Univerza Ljubljana, Pedagoška fak.
 • Zakrajšek, Srečo (2022): Model za oceno scenarijev za povečanje digitalnih kompetenc dijakov v splošni gimnaziji v Republiki Sloveniji: doktorska disertacija. Univ. v Mariboru, Fak. za organizacijske vede.
 • Šrot, Kristina (2020): Učiteljevo razumevanje pomena otrokove likovne govorice v komunikacijskem modelu književne vzgoje: doktorska disertacija. CUniv. v Mariboru, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk.
 • Cvek, Mihaela (2019): Mobilni telefoni med varno uporabo in sredstvom nasilja med osnovnošolci: doktorska disertacija. Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko.
 • Bosnič, Tamara (2012): Primerjava filmskega in literarnega jezika kot izhodišče za obravnavo filma pri pouku tujega jezika: doktorska disertacija. Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Drugi (starejši) seznami:

 • Seznam del za obdobje 2014 – 2022 (36 strani) je dosegljiv tukaj (posodobljeno 2022).
 • Seznam del za obdobje 2003 – 2017 (127 strani) je dosegljiv tukaj (posodobljeno 2020).
Delite med prijatelje!