Dogodki

Vljudno vabljeni na naše delavnice. Kontaktirajte nas, če želite, da izvedemo delavnico morebiti tudi pri vas. V okviru projekta izdajamo tudi Spletni informator Medijska pismenost (več informacij).

Pretekli dogodki:

 • 5. 4. 2024 – srečanje partnerjev MiPi – portala za promocijo medijske in informacijske pismenosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS) na temo predstavitve pristojnosti AKOS ob sprejetju DSA. Srečanja se je udeležila Anja Bašin.
 • 4. 12. 2023 – Mreženje, podpora in delitev znanja Infrastrukturnega programa partnerskim organizacijam na srečanju partnerjev MiPi – portala za promocijo medijske in informacijske pismenosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS). Dogodka se je udeležila prof. dr. Mateja Rek.
 • 27. 11. 2023 – Delavnica na temo medijske pismenosti pri predmetu Kvalitativne metode 1, doc. dr. Predrag Ljubotina: Raziskave na področju medijske pismenosti (online in v predavalnici).
 • 26. 10. 2023 – Aktualno delo in rezultate Infrastrukturnega programa Medijska pismenost sta v okviru 16. slovenske družboslovne konference Crises and Empowerment in Social Transformations osvetlili prof. dr. Mateje Rek v predstavitvi Trends in parents’ digital media education practices in Slovenia in Anja Bašin v predstavitvi Media Literacy in Slovenia: Challenges, Research, and the Path Forward. Srečanje je potekalo na lokaciji FUDŠ v Ljubljani in na platformi Zoom.
 • 26. 10. 2023 – Delavnica na temo medijske pismenosti pri predmetu Ekonomika organizacije, doc. dr. Predrag Ljubotina: Medijska pismenost v praksi (online in v predavalnici).
 • 12. 10. 2023 – Delavnica na temo medijske pismenosti pri predmetu Ekonomika organizacije, doc. dr. Predrag Ljubotina: Medijska pismenost v praksi (online in v predavalnici).
 • 20. 9. 2023 – Udeležba na dogodku Regionalni okvir medijske pismenosti – Usposabljanje za izobraževalce, ki poteka v okviru Dvanajsti forum EPUO, drugi v letu 2023: Medijske spretnosti za življenje in je del projekta Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 2022–2023 v Sloveniji Andragoškega centra Republike Slovenije (ACS). Prof. dr. Mateja Rek na dogodku Regionalni okvir medijske pismenosti – 4. modul: manipulacija, dezinformacije in stereotipi izvede usposabljanje za izobraževalce z naslovom Medijska vzgoja in pismenost odraslih ter predstavi delo na Infrastrukturnem programu Medijska pismenost.

 • 14. 9. 2023 – Udeležba na Družboslovni poletni šoli 2023, ki jo letno organizira Fakulteta za uporabne družbene študije. Delo infrastrukturnega programa Medijska pismenost in aktualne rezultate raziskave Mediji in osnovnošolski otroci v Sloveniji (1. do 6. razred) predstavi Prof. dr. Mateja Rek.
 • 15. 7.  -  5. 8. 2023 – Prof. dr. Mateja Rek je bila letošnje poletje povabljena na prestižni International Visitor Leadership Program (#IVLP), ki ga vodi U.S. State Department. Udeležila se je programa 21st Century ChangeMakers: Countering Disinformation among Older Adults.  Ta projekt ponuja pregled trenutnih pristopov k krepitvi medijske pismenosti ljudi, trendov in razvoja. Udeleženci so raziskovali strategije za vključevanje odraslih občanov v uporabo družbenih medijev, spletno etiko, skrbi glede zasebnosti ter upravljanje e-pošte in objav v družbenih medijih iz znanih in neznanih virov. Izpostavljeni so programi, ki so specializirani za poučevanje odraslih na področju digitalnih medijev, kako uporabljati tehnologijo, prepoznati sumljive in netočne spletne informacije ter razvijati pronicljive veščine upravljanja družbenih medijev.V okviru programa se je prof. dr. Mateja Rek v WASHINGTONU in AUSTINU srečala s strokovnjaki iz PEN America, U.S. Department of State, U.S. Department of Defense, IREX, American Psychological Association (APA), KUT Radio, Austin NPR Station, Javne knjižnice Round Rock, Urada generalnega državnega tožilca in oddelka za spletne kriminalistične preiskave v Teksasu. Zelo poučno in zanimivo je bilo tudi predavanje dr. Edwarda Rhodesa, dekana šole za javno politiko na Univerzi Georgea Masona o sistemu vladanja v ZDA, in pogovor z Jasonom Steinhauerjem, avtorjem knjižne uspešnice History Disrupted: How Social Media and the www have changed the past. V DETROITU je program vključeval obisk Delovne skupine za zlorabo starejših, Detroitske območne agencije za staranje in obisk Detroitske javne knjižnice. Pogovarjala se je tudi s kongresnico Brendo Lawrence in razpravljali o njenem delu v zvezi s Komisijo za digitalno pismenost in enakost ter pomenu digitalne pismenosti. V BOSTONU se je srečala z veleposlanikom Donaldom Heflinom, izvršnim direktorjem centra Murrow in višjim sodelavcem na Fletcher School of Law and Diplomacy, ter senatorjem Michaelom Moorom in Markom Zglobickim iz Odbora za napredno informacijsko tehnologijo. Udeležila se je predavanja profesorja Dana Kennedyja s Šole za novinarstvo Univerze Northeastern v Bostonu o krizi lokalnih novic in o ukrepih, ki se izvajajo, da bi lokalni mediji še naprej delovali in obstajali, saj so lokalni novinarji pomemben člen pri zmanjševanju širjenja dezinformacij.
 • 1. 6. 2023 – Udeležba in predstavitev dela Infrastrukturnega programa v letu 2023 na Družboslovni poleti šoli, ki jo organizira Fakulteta za uporabne družbene študije. Poletna šola je namenjena raziskovalcem in doktorskim študentom, ki želijo svoje nastajajoče objave s področja družboslovja v začetnih fazah pisanja deliti s kolegi ter na tak način pridobiti dodatne odzive na razvijajoče se koncepte, je spodbuda akademskemu druženju in izmenjavi mnenj ter podpora pri znanstvenem pisanju. Aktualne raziskave medijske pismenosti, ki potekajo v sklopu Infrastrukturnega programa je predstavila prof. dr. Mateja Rek.
 • 23. 5. 2023 – Visoko rangiran članek Parents’ meta-reflexivity benefits media education of children. [La meta-reflexividad de los padres beneficia la educación mediática de los niños] avtorjev prof. dr. Tea Golob, prof. dr. Matej Makarovič, prof. dr. Mateja Rek objavljen v Communicar Journal. (Golob, T., Makarovič, M., & Rek, M. (2023). Parents’ meta-reflexivity benefits media education of children. [La meta-reflexividad de los padres beneficia la educación mediática de los niños]. Comunicar, 76https://doi.org/10.3916/C76-2023-08).
 • 13. 5. 2023 – Predstavitev Infrastrukturnega programa študentom magistrskega študijskega programa Medkulturni menedžment na Fakulteti za uporabne družbene študije, dr. Mateja Rek: Infrastrukturni program Medijska pismenost (online in v predavalnici).
 • 12. 5. 2023 – Gostujoče predavanje Dismanting media bias doc. dr. Denijal Jegića v okviru predmeta prof. dr. Mateje Rek Komuniciranje v medkulturnem okolju, ki je potekalo v drugem tednu maja v okviru Erasmus izmenjave med Fakulteto za uporabne družbene študije (FUDŠ) in Lebanese American University (LAU).Dr. Jegić je v predavanju obravnaval različne oblike medijske pristranskosti, zlasti zahodno poročanje o Bližnjem vzhodu, s poudarki na dejavnikih, ki oblikujejo medijsko pristranskost, kot so medijski sistemi, politična ekonomija in uredniške politike. Podrobno so bile obravnavane orientalistične predstavitve in primer Palestine.
 • 17. 4. 2023 – Predstavitev dela na Infrastrukturnem programu na srečanju partnerjev MiPi – portala za promocijo medijske in informacijske pismenosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS). Dogodka se je udeležila prof. dr. Mateja Rek.
 • 21. 3. 2023 – predavanje Fake News, Disinformation, Misinformation and Digital Media, ki ga je v okviru Erasmus izmenjave med Fakulteto za uporabne družbene študije (FUDŠ) in Lebanese American University (LAU) na gostujoči fakulteti v Bejrutu izvedla prof. dr. Mateja Rek.
 • 20. – 24. 3. 2023 – Anja Bašin v okviru Erasmus izmenjave med Fakulteto za uporabne družbene študije (FUDŠ) in Lebanese American University (LAU)sodeluje na LAU’s Fifth International Education Week: Promoting Cultural Exchange and Global Awareness. in predstavi Infrastrukturni program fakultete.
 • 14. 3. 2023 – Predstavitev Infrastrukturnega programa študentom magistrskega študijskega programa Podatkovne znanosti na Fakulteti za informacijske študije, dr. Mateja Rek: Infrastrukturni program Medijska pismenost (online in v predavalnici).
 • 9. 3. 2023 – Predstavitev Infrastrukturnega programa študentom magistrskega študijskega programa Mediji in novinarstvo na FUDŠ, dr. Mateja Rek: Infrastrukturni program Medijska pismenost (online in v predavalnici).
 • 7. 3. 2023 – Predstavitev infrastrukturnega programa Medijska pismenost v okviru okrogle mize Kako vzgajati in izobraževati digitalne domorodce, da bodo pametni pri uporabi digitalnih medijev?, ki je potekala v sklopu projekta programa Erasmus+ Jean Monnet MELI Module: Media Literacy and Active Citizenship (MELI Module). Dogodek je organizirala in vodila dr. prof. Mateja Rek.
 • 25. 1. 2023 – Posvet Andragoškega društva Slovenije (ADS) o vplivu medijev in medmrežja na informiranje, priložnostno, vseživljenjsko učenje odraslih. Prof. dr. Mateja Rek je v sklopu dogodka predstavila Osnove medijske pismenosti.
 • 16. 1. 2023 – Predstavitev Infrastrukturnega programa študentom visokošolskega strokovnega programa Mediji in novinarstvo na FUDŠ, dr. Mateja Rek: Infrastrukturni program Medijska pismenost (online in v predavalnici).
 • November 2022 – Objava prispevka o Infrastrukturnem programu in delu prof. dr. Mateje Rek z naslovom Raziskovanje medijske vzgoje in pismenosti v 3. številki glasila Sem@for na straneh 41-42. Revijo je izdala Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS (Zveza bibliotekarskih društev Slovenije) v okviru srečanja Sem@forjev utrip.
 • 21. 11. 2022 – Prezentacija prof. dr. Mateje Rek z naslovom Learning to be smart about using digital media v okviru 15. slovenske družboslovne konference Socialna transformacija: vključenost in izključenost. Srečanja v okviru dogodka potekajo med 21. in 24. novembrom na FUDŠ v Novi Gorici in prek platforme Zoom.
 • 10. 11. 2022 – Aktivna udeležba na spletnem dogodku Sem@forjev utrip z naslovom Medijska pismenost je kompetenca, ki ga je organizirala Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS (Zveza bibliotekarskih društev Slovenije). Raziskovanje medijske vzgoje in pismenosti je v okviru srečanja predstavila prof. dr. Mateja Rek.
 • 8. 11 in 9. 11. 2022 – Udeležba in predstavitev Infrastrukturnega programa ter zbiranja podatkov o medijskih navadah in vzgoji predšolskih otrok v Sloveniji s strani prof. dr. Mateje Rek na 5. srečanju usmerjevalnega odbora za projekt MELIA in mednarodni konferenci o medijski pismenosti za trajnostno demokracijo v Budimpešti.
 • 17. 10. 2022 – Udeležba in konstruktivna razprava na 2. srečanju partnerjev portala MiPi – portal za promocijo medijske in informacijske pismenosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS). Na dogodku sta Infrastrukturni program zastopala prof. dr. Mateja Rek in doc. dr. Predrag Ljubotina.
 • 17. 9. 2022 – Predstavitev Infrastrukturnega programa na Srečanju mreže UNESCO šol, Sabina Mešić: Medijska pismenost predšolskih otrok - Zbiranje podatkov 2022 (OŠ KAPELA, Radenci).
 • 7. 9. 2022 –  Predstavitev Infrastrukturnega programa na Poletni šoli (FUDŠ), prof. dr. Mateja Rek: Medijska vzgoja predšolskih otrok v Sloveniji (online).
 • 2.-3.9.2022 – Parents’ meta-reflexivity as a key factor in media education and screen exposure of young children (Midterm Conference of ESA RN36), by Assoc. prof. dr. Teja Golob, prof. dr. Matej Makarovič and prof. dr. Mateja Rek (Prague).
 • 18. 6. 2022 – Predstavitev Infrastrukturnega programa na 14. slovenski družboslovni konferenci (FUDŠ), Sabina Mešić: Medijska pismenost predšolskih otrok – Zbiranje podatkov 2022 (online).
 • 9. 6. 2022 – Predstavitev Infrastrukturnega programa na Poletni šoli (FUDŠ), prof. dr. Mateja Rek: Challenges of tackling disinformation and fake news in the EU (online).
 • 15. 4. 2022 – Predstavitev Infrastrukturnega programa na Fakulteti za uporabne družbene študije, študentom programa Psihosocialna pomoč, doc. dr. Predrag Ljubotina: Infrastrukturni program medijska pismenost (online in v predavalnici).
 • 14. 4. 2022 – Predstavitev Infrastrukturnega programa na Fakulteti za uporabne družbene študije v Ljubljani, doc. dr. Predrag Ljubotina: Infrastrukturni program medijska pismenost (online in v predavalnici).
 • 11. 4. 2022 – Predstavitev Infrastrukturnega programa na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, doc. dr. Predrag Ljubotina: Infrastrukturni program medijska pismenost (online in v predavalnici).
 • 17. 3. 2022 – Predstavitev infrastrukturnega programa (v okviru okrogle mize Jean Monnet MELI Module na tematiko medijske pismenosti in aktivnega državljanstva, Anja Bašin: Infrastrukturni program medijska pismenost – online in na Fakulteti za medije v Ljubljani (več o JM projektu si lahko preberete na: meli-module.com).
 • 10. 3. 2022 – Serija izobraževanj visokošolskih učiteljev na Fakulteti za medije. Področje medijske pismenosti je predstavila prof. dr. Mateja Rek.
 • 26. 1. 2022 – Predstavitev Infrastrukturnega programa in tematike o medijski pismenosti na delavnici projekta Danube Interreg MELIA Observatory: Learning interactions for higher education institutions and non-governmental organisations (FUDŠ in FAM), prof. dr. Mateja Rek: Research and Teaching on Media Literacy (online).
 • 11. 11. 2021 – Predstavitev Infrastrukturnega programa na 13. slovenski družboslovni konferenci (FUDŠ), prof. dr. Mateja Rek: Challenges of tackling disinformation and fake news in the EU (online).
 • 11. 11. 2021 – Predstavitev Infrastrukturnega programa na 13. slovenski družboslovni konferenci (FUDŠ), Sabina Mešić: Social inequality and cultural narratives of media education (online).
 • 5. 11. 2021 – Metodološka predstavitev Infrastrukturnega programa in pogovor o varnosti na internetu na 12. Mednarodni konferenci o informacijskih tehnologijah in družbi (ITIS 2021): Sabina Mešić.
 • 3. 11. 2021 – Gostujoče predavanje prof. dr. Mateje Rek na Metropolitanski Univerzi v Pragi: Fake News, Disinformation, Misinformation and Digital Media.
 • 8. 10. 2021 – Delavnica: Metodološka predstavitev Infrastrukturnega programa in pogovor o varnosti na internetu na Gimnaziji Piran.
 • 23. 9. 2021 – Predstavitev Infrastrukturnega programa na 2. delu Družboslovne poletne šole na FUDŠ, prof. dr. Mateja Rek: Enhancing civic participation on the EU level: the role of digitalization (online, preko platforme Zoom).
 • 22. 9. 2021 – Udeležitev konference Regulacija za digitalno prihodnost na AKOS (online).
 • 21. 9.  2021 – Predstavitev Infrastrukturnega programa na 2. delu Družboslovne poletne šole na FUDŠ, Sabina Mešić:  Social inequality and cultural narratives in media education (online, preko platforme Zoom).
 • 27. 8. 2021 – Predstavitev Infrastrukturnega programa na Družboslovni poletni šoli na FUDŠ, Sabina Mešić:  Social inequality and cultural narratives in media education (online, preko platforme Zoom).
 • 26. 8. 2021 – Predstavitev Infrastrukturnega programa na Družboslovni poletni šoli na FUDŠ, prof. dr. Mateja Rek: Enhancing civic participation on the EU level: the role of digitalization (online, preko platforme Zoom).
 • 7. 7. 2021 – Predstavitev rezultatov infrastrukturnega programa in knjige Medijska vzgoja in pismenost v Sloveniji na Akademskem seminarju na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici.
 • 20. 5. 2021 – Predavanje prof. dr. Mateje Rek o medijski pismenosti (Najprej mi oblikujemo medijske navade, nato medijske navade oblikujejo nas) v okviru dogodka MEDiA dan Fakultete za medije – online.
 • 12. 05. 2021 – Delavnica: Metodološka predstavitev na Gimnaziji Litija – dve delavnici sta potekali online.
 • 7. 5. 2021 – Delavnica: Metodološka predstavitev na Fakulteti za uporabne družbene študije (FUDŠ) v Novi Gorici – online.
 • 21. 4. 2021 – Predstavitev programa medijska pismenost v okviru dogodke Influencerji v našem življenju za podelitev Gosarjeve nagrade – online.
 • 14. 4. 2021 – Delavnica: Metodološka predstavitev na Fakulteti za informacijske študije (FiŠ) – onine.
 • 4. 3. 2021 – Delavnica: Predstavitev programa Medijska pismenost (v okviru okrogle mize Jean Monnet MELI Module na tematiko medijske pismenosti in aktivnega državljanstva – online (več o projektu si lahko preberete na: meli-module.com).
 • 23.11. 2020 – Delavnica: Obvladovanje emocij in stresa v dobi množičnih dražljajev – online.
 • 16.11. 2020 – Delavnica: Smisel in cilji v medijski družbi – online.
 • 9.11. 2020 – Delavnica: Pro-aktivne tehnike in vloga medijev medijev – online.
 • 5. 11. 2020 – Predstavitev podatkovnih baz infrastrukturnega programa FAM v okviru Jean Monnet Modula Sustain4EU – Enhancing European Civic Practices and Sustainability. Več informacij dostopnih na: https://www.fuds.si/sl/jean-monnet-module-2020-2023/.
 • 22. 10. 2020 – Predavanje prof. dr. Mateje Rek o pomenu medijske pismenosti za mladino na odmevnem mednarodnem dogodku Kick-off Event – MELIA Observatory – Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable Democracy. Več informacij je dostopnih na: http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/5605.
 • 10. 10. 2020 – Nacionalni odbor programa za upravljanje z družbenimi spremembami (MOST) pri UNESCO in Jean Monnet Chair European Transnational Governance for Sustainable Development: Okrogla miza o medijski pismenosti, odgovornem delovanju in aktivnem državljanstvu – sodelujoči: Prof. dr. Matej Makarovič, izr. prof. dr Tea Golob, prof. dr. Mateja Rek.
 • 30. 9. 2019 – Online kratka predstavitev programa pismenost med profesorji medijskih študij na FERI MB.
 • 28. in 29. 9.2020 – predstavitev dela na Infrastrukturnem programu na 1st Steering committee meeting - MELIA Observatory – Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable Democracy. Več informacij je dostopnih na: http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/5559.
 • 24. 9. 2019 – Delavnica na Fakulteti za medije: Pro-aktivne tehnike za življenje v sodobnem svetu medijev.
 • 16. 9. 2020 – Predavanje za vzgojitelje in zunanje – VZGOJA V DOBI DIGITALNIH MEDIJEV – Vrtec Škofja loka.
 • 18. 9. 2020 – visoko rangiran članek Meta-reflexivity for resilience against disinformation (avtorji izr. prof. dr. Tea Golob, prof. dr. Matej Makarovič, prof. dr. Mateja Rek)   je bil objavljen v Communicar Journal in je na voljno na naslednji povezavi: https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=preprints&doi=10.3916/C66-2021-09.
 • 18. 9. 2020 – objavljen je video namenjen promociji članka Meta-reflexivity for resilience against disinformation (avtorji izr. prof. dr. Tea Golob, prof. dr. Matej Makarovič, prof. dr. Mateja Rek), 2021, Communicar. Dostopen je na: https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=preprints&doi=10.3916/C66-2021-09.
 • 26.6.2020, 27.6.2020 – Predavanje za udeležence Relax Radio Aktual tedna (Brač Hrvaška): Mediji in vpliv na kvaliteto življenja (3 izvedbe po 40 udeležencev.
 • 25. 6. 2020 – gostujoče predavanje in strokovno srečanje SPLIT (Hrvaška) na Fakulteti za inspekcijski turizam: Mediji i komunikacijske tehnike.
 • 18. 5. 2020 – Online – IAM (Inštitut za multimedijo) – Tehnike za uspešno predstavitev projekta.
 • 2. 4. 2020 – Delavnica: Challenges and contemporary issues of media studies, Fakulteta za medije, Ljubljana.
 • 13. 3. 2020 – delavnica – Mediji in komunikacijske tehnike  (trening Media24 – Radio Krka).
 • 7. 3. 2020 – delavnica: Lažne novice, dizinformacije & digitalni mediji, Fakulteta za uporabne družbene študije, Nova Gorica.
 • 2. 3. 2020 – delavnica – Mediji in komunikacijske tehnike (Ljubljana, 15 urednikov in članov uredniškega odbora skupine Media24).
 • 11. 2. 2020 – SAFE.si dogodek:  Dan varne rabe interneta »Skupaj za prijaznejši internet« . Predavanje: Tehnike vplivanja v sodobnih medijih.
 • 5. 3. 2020 – Predavanje za izven: Tehnike vplivanja v sodobnih medijih (Sežana 100 udeležencev).
 • 10. 2. 2020 – delavnica – Mediji in komunikacijske tehnike  (trening Media24 – Radio Celje).
 • 3. 2. 2020 – delavnica – Mediji in komunikacijske tehnike  (trening Media24 – Radio Veseljak).
 • 20. 1. 2020 – delavnica – Mediji in komunikacijske tehnike  (trening Media24 – Radio Aktual).
 • 20. 11. 2019 – delavnica – Mediji in komunikacijske tehnike (Ljubljana, 15 urednikov in članov uredniškega odbora skupine Media24).
 • 18. 11. 2019 –predavanje in delavnica za učitelje – v okviru NIJZ izobraževanja za vzgojitelje  (Ljubljana, 380 udeleževcev).
 • 26.9. 2019 – delavnica na Fakulteti za medije: Mediji in vplivi na življenje (prehranjevanje, gibanje in osebno rast).
 • 24. 9. 2019 – sestanek in začetek sodelovanja z AKOS.
 • 25. 5. 2019 – delavnica na Fakulteti za medije: Vloga in vpliv medijev na vrednote sodobne družbe.
 • 6. 5. 2019 – delavnica: Vpliv medijev na družbo« (Šent – slovensko združenje za duševno Zdravje).
 • 19. 4. 2019 – 1-urno gostujoče predavanje in strokovno srečanje SPLIT (Hrvaška) na Fakulteti za inspekcijski turizam: Napredne komuniakacijske tehnike – mediji in management – 30 predstavnikov medijev in akademikov (dogodek je televizijsko in radijsko povzet).
  12. 4. 2019 – 2-urno predavanje SPLIT (Hrvaška): Napredne komunikacijske tehnike in mediji (predstavitveno predavanje) – 50 udeležencev.
 • 11. 4. 2019 – 2-urno predavanje Zagreb (Hrvaška): Napredne komunikacijske tehnike in mediji (predstavitveno predavanje) – 60 udeležencev.
 • 11. 4. 2019 – Prof. dr. Mateja Rek je predavala na temo Mladi in medijska pismenost v Sloveniji na dodiplomskem študijskem programu. Multimedijsko novinarstvo na Lebanese American University v Beirutu. Srečanja z impresivnimi profesorji, raziskovalci in ustvarjalci medijskih in komunikoloških vsebin na univerzi – http://comm.lau.edu.lb/our-people – so bila polna idej in načrtov za nadaljnje raziskovalno, pedagoško in ustvarjalno sodelovanje.
 • 26. 3. 2019 – 5-urna delavnica na Fakulteti za medije: Napredne tehnike produkcije medijskih sporočil (Ljubljana, 40 udeležencev,  https://ec.europa.eu/futurium/en/european-media-literacy-events/workshop-advanced-techniques-field-media-content-creation.
  21. 3. 2019  – Prof. dr. Mateja Rek je na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici izvedla delavnica z naslovom Media Literacy. Workshop for Students: Youth and Media Culture  v sklopu zelo odmevne pobude Evropske komisije na področju medijske pismenosti – European Media Literacy Week. Več informacij o Evropskem tednu medijske pismenosti 2019  na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-media-literacy-week. Opis dogodka je dostopen na: https://ec.europa.eu/futurium/en/european-media-literacy-events/slovenia-media-literacy-workshop-students-youth-and-media-culture.
 • 18. 3. 2019 –5-urna delavnica na Fakulteti za medije: Mediji kot doživetje(Ljubljana, 45 udeležencev), https://ec.europa.eu/futurium/en/european-media-literacy-events/slovenia-media-experience-workshop.
 • 5.2.2019 – predavanje OŠ Jakoba Aljaža Kranj (predavanje za starše na tematiko medijske pismenosti otrok (Kranj, 300 udeležencev).
 • 25. 1. 2019 –delavnica Vpliv medijev in komunikacijske tehnike (Laško, 30 udeležencev iz Media24).
 • 29. 11. 2018 – Predstavitev Infrastrukturnega programa Medijska pismenost generalni direktorici Direktorata za medije Tamari Vonta in razgovor o stanju medijske pismenosti v Sloveniji, ter izzivih in priložnostih razvoja področja.
 • 15. 11. 2018 – Konferenca “On the Need for Media Education”, organiziran s strani the National Film Archive – Audiovisual Institute (FINA), Polish National Commission for UNESCO and the Academy of Fine Arts . Warsaw. Preschool media education in Slovenia – the state, challenges and possibilities, and was a panellist in a debate on “What to do?” What actions should be undertaken to ensure an efficient media education for present and future generations? . Prof. dr. Rek Mateja.
 • 6. 11. 2018 – Gostujoče predavanje na Podružnični šoli Ledina (NG) za starše -  Medijski vpliv na zdravje osnovnošolskih otrok.
 • 10.10. 2018 – Gostujoče predavanje na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin na tematiko nekemične zasvojenosti – magistrski študij (Ljubljana).
 • 4. 10. 2018 – Obisk delegacije Fakultete za medije iz Makedonije na tematiko raziskovanja medijske pismenosti in bilateralnega sodelovanja.
  20-22. 9. 2018 – ESA RN36 Midterm Conference and 10th Slovenian Social Science Conference on The Social Transformations We Live in: Between Cohesion and Fragmentation (Nova Gorica,) organiziran s strani UNESCO MOST, European Sociological Association, School of Advanced Social Studies, Junior Sociologist Network – International Sociological Association. Prispevek:  Children, Youth and Education with presentation Teaching preschool children to be media literate: the case of Slovene kindergartens. Prof. dr. Mateja Rek.
 • 18. 9. 2018 – Gostujoče predavanje na OŠ Zbora odposlancev Kočevje -  300 staršev  Medijski vpliv na zdravje osnovnošolskih otrok.
 • 29. 5. 2018 – predavanje na Radio Aktual (skupina Media 24) – Vplivi medijev na počutje poslušalcev.
 • 20. 4. 2018 – Gostujoče predavanje na OŠ Ivana Tavčarja – Eko dan za učence od 6. do 9. razreda (skupaj 240 učencev) – Medijski vpliv in deljenje informacij na internetu.
 • 6. 2. 2018 – Predavanje na Safe.si (FDV) izobraževalni seminar za šole (200 ravnateljev in strokovnih sodelavcev) – Medijski vpliv na zdravje otrok in mladih.
  10. 1.2018 – Gostujoče predavanje na OŠ Ivana Tavčarja -  250 staršev – Medijski vpliv na zdravje osnovnošolskih otrok15.12. 2017 – Oddaja o medijski pismenosti v živo na Radio Zeleni val. (Grosuplje).
 • 14. 12. 2017 – Predavanje mentorjem na različnih študijskih programih (Maribor, 70 udeležencev).
 • 14. 11. 2017 – Gostujoče predavanje na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin na tematiko nekemične zasvojenosti – magistrski študij (Ljuljana).
 • 10. 11. 2017 – Predavanje mentorjem invalidov v podjetjih (Šentjernej – organizacija Cobra d.o.o., 40 udeležencev).
 • 12. 10. 2017 – Predavanje na konferenci v organizaciji NIJZ z pomembnimi predstavniki WHO – Workshop on digital marketing to children – http://www.nijz.si/sl/niph-slovenia-nijz-and-who-workshop-on-digital-marketing-to-children (Ljubljana).
 • 27. 9. 2017 – Predavanje v okviru največjega letnega dogodka za invalide – REHA DNEVI  http://www.reha-slo.org/arhiv/reha-dnevi-2015-2017/reha-dnevi-2017/ (Portorož).
 • 20. 9. 2017 4-urna delavnica na Fakulteti za medije: Novi mediji – nove tehnike vpliva (Ljubljana).
 • 19.9. 2017 –predavanje dve skupini in torek 26.9.2017 predavanje ena skupina – v okviru NIJZ izobraževanja za vzgojitelje (VZGOJA V DOBI DIGITALNIH MEDIJEV za vzgojitelje v vrtcih in učitelje v osnovnih šolah. (Ljubljana).
 • Delavnica: Prvi vtis in Alfa – FAM, 21. 4.2017 ob 16.00 uri.
 • Delavnica: Komunikacijski trening  LJ – 27. 2. 2017 ob 15.00.
 • Delavnica: Mladinski center NG – 24. 2. ob 16.00.
 • Delavnica na Psihodnevih: Kako narediti dober prvi vtis – FUDŠ 16.1.2017 ob 11.00 uri.
 • Radijska oddaja: Mediji in srednješolci v Sloveniji – 16.1.2017 ob 10.00 uria RADIO ROBIN.
 • V sredo 12. oktobra 2016 ob 11.00 uri je v prostorih Fakultete za medije na Leskoškovi 9e v Ljubljani potekal simpozij z naslovom Vloga medijev v socializacijskih in širših kulturnih procesih družbe. Organizatorji: Nacionalni odbor programa za upravljanje z družbenimi spremembami (MOST) pri Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Fakulteta za medije. Dopoldanski del simpozija je bil namenjen razpravi o soočanju slovenske družbe, države in posameznikov s splošno prisotnostjo in rabo medijev v vsakdanjem življenju ljudi, organizacij in družbe kot celote. Popoldanski del simpozija je potekal v obliki delavnic, katerih namen je bilo spoznavanje komunikacijskih tehnik na praktičnih primerih medijskih sporočil.
 • Radijska oddaja: Medijski vpliv v sodobnih tehnologijah- Raziskava Srednješolci – 28. 9. 2016 ob 10.00 na RADIO BOB.
 • Izr. prof. dr. Mateja Rek je na 3. redni seji Sveta za radiodifuzijo v torek, 27. 9. 2016, predstavila podatke o medijski izpostavljenosti predšolskih otrok in srednješolcev v Sloveniji, ki so bili zbrani v okviru Infrastrukturnega programa na FAM.
 • Radijska oddaja: Medijski vpliv v sodobnih tehnologijah – Raziskava Vrtci  – 24. 5. 2016 ob 10.00 na RADIO Evropa.
 • Delavnice med osnovnošolci: Komuniciranje in sodobne tehnologije – pravila, etika in posledice – OŠ Branik (6 delavnic) – maj 2016.
 • Radijska oddaja: Mediji in predšolski otroci v Sloveniji – 15. 5. 2016 ob 12.00 na RADIO ROBIN – rezultati raziskave MP 2014.
 • Radijska oddaja: Mediji in predšolski otroci v Sloveniji – 5. 4. 2016 ob 10.00 na RADIO Evropa – rezultati raziskave MP 2014.
 • Delavnica: Stres na delovnem mestu in doma (kako na to vplivajo mediji) – sreda, 27.1.2016 ob 11.00 uri.
 • Delavnica: Kako najti in vplivati na partnerja v svetu iluzij? (trening Proaktivnih Komunikacijskih Tehnik), je potekala 21. 1. 2016 od 12. do 14. ure v prostorih Fakultete za uporabne družbene študije v NG.
 • Delavnica: Stres na delovnem mestu in doma (kako na to vplivajo mediji), je potekala v torek, 12. 1. 2016 od 16. do 20. ure v prostorih Fakultete za medije na Leskoškovi 9E v Ljubljani.
 • Delavnica: Mladostniki in prekomerna raba računalnika – 16. 11. 2015 ob 18.00 uri.
 • Delavnica: Partnerstvo in mediji na Fakulteti za medije na Leskoškovi 9E v Ljubljani – 30. 9. 2015.
 • Delavnica: Stres in medijina Fakulteti za uporabne družbene študije v NG – 2. 10. 2015.
 • Delavnica: Mediji in starši na Fakulteti za medije na Leskoškovi 9E v Ljubljani – 2. 7. 2015.
 • Delavnica: Kako lahko podeseterimo svoj vpliv, če poznamo prepričanja in vrednote (ACTION© PRO-ACT© delavnica) – v sredo, 24. 9. 2014.
 • Radijska oddaja: Medijska pismenost v Sloveniji – 15. 9. 2014 ob 13.00 je na RADIO Evropa gostoval dr. Andrej Kovačič v oddaji Medijska pismenost – rezultati raziskave MP 2014.
 • Predstavitvena radijska oddaja: Dne 11. junija 2014 ob 12 uri je potekala predstavitvena oddaja na tematiko osebnega razvoja in komunikacijskih tehnik ter medijske pismenosti na Radio UNIVOX.
 • Delavnica: »Kako narediti dober prvi vtis?« in medijska pismenost V sredo 11. junija 2014 od 16.00 do 19.30 ure je v prostorih Ljudske univerze Kočevje potekala delavnica »Kako narediti dober prvi vtis?«.
 • Delavnici: »Medijski vpliv – kako zares deluje« in  »Poslovna pogajanja«  na tednu vseživljenjskega učenja.V okviru tedna vseživljenjskega učenja sta potekali dve delavnici in sicer v četrtek 15.5. 2014 – Medijski vpliv – kako zares deluje ob 13 uri.
 • Delavnici: Prikriti ukazi v javnem nastopanju in medijih – Delavnica je potekala v sredo, 16. 4. 2014 ob 16 uri v prostorih Fakultete za medije na Leskoškovi 9D. Zaradi velikega števila udeležencev (več kot 80) smo delavnico ponovili v petek 18.4. 2014 ob 16:00 uri.
 • Delavnica: »Sodobne komunikacijske tehnike in medijski vpliv« – Dne 27. 3. 2014 ob 9:00 uri je v okviru Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (250 udeležencev) v UKC Ljubljana potekala kratka delavnica »Sodobne komunikacijske tehnike in medijski vpliv«.
 • Radijska oddaja: Medijska pismenost v Sloveniji – 24. 2.2014 ob 11.00 je na RADIO Evropa gostoval dr. Andrej Kovačič v oddaji Medijska pismenost – kako mediji vplivajo na ljudi.
 • Delavnica: »Kako si postavite cilje« Dne 15. 1. ob 15 uri je na Višji šoli za kozmetiko in velnes, Glotta Nova potekala delavnica »Kako si postavite cilje« v okviru projekta medijska pismenosti.
 • Radijska oddaja: Medijska pismenost v Sloveniji – 26. novembra 2013 ob 13.30 je na RADIO Evropa potekala oddajo Medijska pismenost z dr. Andrej Kovačičem.
 • Delavnica: Javno nastopanje in mediji Na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu je 1. 10. 2013 ob 18. uri potekala predstavitvena delavnica za študente 1 letnika na temo javnega nastopanja v okviru projekta Medijska pismenost.
 • 24. 9. 2021 – Udeležitev konference Regulacija za digitalno prihodnost na AKOS (online). Learning interactions for higher education institutions and non-governmental organisations.
 • 11. 11. 2021 – Predstavitev Infrastrukturnega programa na 13. Slovenski družbeni konferenci (FUDŠ), prof. dr. Mateja Rek: Challenges of tackling disinformation and fake news in the EU (online).
Delite med prijatelje!