Kako merimo MP

Merjenje medijske pismenosti je povezano z opredelitvijo indikatorjev (kazalnikov), ki so pri raziskovanju izbranega fenomena relevantni. Pri preučevanju medijske pismenosti tako v osnovi izhajamo iz hierarhične strukture dejavnikov (glej prikaz spodaj), predstavljene v Measuring media literacy in a national context: challenges of definition, method and implementation po Bulger (2012, 89), sicer prirejene po delu Initial media literacy framework avtorjev Celot and Pérez Tornero (2010). Hkrati pa se moramo zavedati, kot opozarja tudi Monica Bulger (2012), da ostaja zožitev tega kompleksnega koncepta medijske pismenosti na posamične merljive komponente velik izziv, svarijo številni strokovnjaki (Buckingham, 2008; Livingstone, Van Couvering in Thumim, 2005). Tako kot dejavniki se namreč tudi indikatorji, s katerimi pojav(e) preučujemo, spreminjajo in dopolnjujejo v prostoru in času. Raziskovalci morajo zato velikokrat upoštevati specifične demografske razlike in raznolikost kontekstov določene družbe ter svoje meritve prilagoditi.

Initial media literacy framework avtorjev Celot and Pérez Tornero (2010)


Bulger, Monica E. (2012): Measuring media literacy in a national context: challenges of definition, method and implementation. Medijske Studije (Media Studies), let.: 3 št.: 6, str.:  83-104

Glej tudi:

Celot, Paolo and Pérez Tornero, José Manuel (2010): Study on Assessment Criteria for Media Literacy Levels. Brussels: European Association for the Viewers’ Interests.

Sem državljan, ne Aten ali Grčije, temveč sveta.

Sokrat

Kadar se ljudje v velikem mestu počutijo osamljene, to ne pomeni, da pogrešajo človeško družbo, temveč, da pogrešajo človeško toploto.

Dalaj Lama

Ne verjamem v filozofskem pomenu besede v svobodo človeka. Vsakdo deluje ne le pod nasiljem od zunaj, temveč tudi iz notranjih nujnosti.

Albert Einstein

Razloček med literaturo in časnikarstvom je, da je časnikarstvo neberljivo in literature ljudje ne berejo.

Oscar WildeRaziskovalci in sodelovci medijske pismenosti

Naš namen je povezati čim več institucij in posameznikov v želji po izboljšanju medijske pismenosti v Sloveniji in po svetu. Pridružite se nam pri našem delu zbiranja podatkov, raziskovanja in povezovanja.
Delite med prijatelje!