Kako merimo MP

Merjenje medijske pismenosti je povezano z opredelitvijo indikatorjev (kazalniki), ki jih preučujemo. Z drugimi besedami – potrebno je ugotoviti kateri indikatorji so relevantni za merjenje glede na izbrano opredelitev medijske pismenosti.

Pomen izbire indikatorjev medijske pismenosti v Sloveniji

V Sloveniji bi pri izvajanju raziskav medijske pismenosti bilo smiselno upoštevati že omenjene raziskave, ki jih je naročila Evropska komisija pri EAVIin jih je izvajal konzorcij raziskovalcev več univerz in inštitutov po celi Evropi (dostopne so na spletni strani: http://ec.europa.eu/culture/media/media-literacy/studies_en.htm). Žal v omenjeni skupini ni bilo slovenskih raziskovalcev, zato je kvaliteta zajetih podatkov o stanju medijske pismenosti v Sloveniji že na prvi pogled dvomljiva zaradi možne zamenjave s Slovaško (primer: Slovenija naj bi imela 5,4 mio prebivalcev). Zaradi navedenega nerazumevanja Slovenije in njenih značilnosti in posebnosti kljub izdelani enotni metodologiji težko upravičimo kvaliteto rezultatov zbiranja podatkov medijske pismenosti v Sloveniji.

Sem državljan, ne Aten ali Grčije, temveč sveta.

Sokrat

Kadar se ljudje v velikem mestu počutijo osamljene, to ne pomeni, da pogrešajo človeško družbo, temveč, da pogrešajo človeško toploto.

Dalaj Lama

Ne verjamem v filozofskem pomenu besede v svobodo človeka. Vsakdo deluje ne le pod nasiljem od zunaj, temveč tudi iz notranjih nujnosti.

Albert Einstein

Razloček med literaturo in časnikarstvom je, da je časnikarstvo neberljivo in literature ljudje ne berejo.

Oscar Wilde


Če želimo presojati raven medijske pismenosti skladno z indikatorji, ki se razvijajo na evropski ravni, potrebujemo podatke, ki bodo omogočili sklepanje o stanju v posameznih članicah. Prepoznavanje in izbira indikatorjev sta ključna in mogoča le na podlagi sistematičnega merjenja, na kar opozarjata tako Evropska komisija kot UNESCO. Lastnosti, ki naj bi jih imeli indikatorji medijske pismenosti, so:

  • indikatorji naj bi bili sposobni zaznati spremembe medijske pismenosti tako v formalnem izobraževalnem sistemu kot tudi v neformalnih učnih okoljih;
  • indikatorji naj bi presegli jezikovne,ekonomske,socialni,etnične,verske in kulturne razlike in bili po vsebini primerljivi med posameznimi regijami in državami;
  • indikatorji naj bi zagotovili merjenje vseh skupin prebivalstva vključno z emigranti in osebami s posebnimi potrebami.

Raziskovalci in sodelovci medijske pismenosti

Naš namen je povezati čim več institucij in posameznikov v želji po izboljšanju medijske pismenosti v Sloveniji in po svetu. Pridružite se nam pri našem delu zbiranja podatkov, raziskovanja in povezovanja.
Delite med prijatelje!