Mediji, prehranjevaje in telesna podoba

Raziskovanje medijev, prehranjevanja in telesne podobe:

MEDIJI, PREHRANJEVAJE IN TELESNA PODOBA

Celotno poročilo je na voljo tukaj, povzetek rezultatov pa najdete spodaj.

Raziskovanje trenutnega vpliva medijev na prehranjevanje je velikega pomena, saj je s trendom povečane debelosti in anoreksije lahko povezan tudi hitri napredek tehnologije. Trenutno še ni mogoče predvideti dejanskih dolgoročnih učinkov izpostavljenosti različnim sodobnim medijem v kontekstu motenj prehranjevanja in percepcije.

Pri zbiranju podatkov smo se osredotočili na uporabo medijev, zadovoljstvo s svojo postavo/težo/izgledom/življenjem in z mediji povezanim vplivom na prehranjevanje in izgled. Mnenja smo zajeli z 21-timi spremenljivkami (od teh je bilo 6 demografskih). Podatki so bili pridobljeni med 11.7.2019 in 14.12.2019 v Sloveniji. Pridobili smo 326 izpolnjenih vprašalnikov posameznih respondentov.

Strinjanje s trditvami glede uporabe medijev:

 • Šest od desetih respondentov se strinja ali popolnoma strinja, da zelo veliko uporabljajo medije na splošno. Za medije z ekrani se odstotek strinjanja poviša na 70 %.
 • S trditvijo, da so na internetu praktično ves čas, se strinja dobra tretjina respondentov, ne strinjajo pa se skoraj štirje od desetih respondentov.
 • Slaba tretjina vprašanih se strinja s trditvijo, da zelo veliko uporabljajo družbena omrežja.

 Zadovoljstvo s telesno težo, videzom, življenjem

 • Okvirno vsak četrti je zadovoljen ali zelo zadovoljen s svojo telesno težo. Podobno so zadovoljni s svojim izgledom.
 • Okvirno 45 % respondentov se strinja s trditvijo, da so njihove prehranjevalne navade zdrave.
 • Zadovoljnih z življenjem na splošno je več kot polovica vprašanih, ne strinja pa se vsak peti.
 • Zelo malo anketiranih (le vsak trinajsti) se strinja s trditvijo, da se njihove misli vrtijo ves čas okoli hrane.

Mnenja glede vplivov medijev na prehranjevanje

 • Približno enako se jih strinja in ne strinja, da mediji močno doprinesejo k predstavi, kako moramo izgledati in se prehranjevati. Tretjina je neopredeljenih.
 • Anketirani se bolj ne strinjajo (39 %) kot strinjajo (29 %), da so »Informacije  v medijih o zdravem načinu prehranjevanja razumljive«.
 • S trditvama, da primerjanje z izgledom zvezdnikov in manekenk v medijih vpliva na zadovoljstvo s svojim telesom in motnje prehranjevanja, se strinja in ne strinja okvirno 40 % vprašanih. Ostali so neopredeljeni.
 • Več kot polovica (55 %) se strinja s trditvijo, »kdor je več časa pred ekrani, ima v povprečju več možnosti za motnje prehranjevanja«.
 • Mlajši in večji uporabniki medijev se bolj strinjajo, da imajo mediji velik vpliv na prehranjevanje.
 Poročilo Raziskava_Prehranjevanje_2019_v3.pdf
Priloga – osnovna analiza Priloga1-PRE_2019_osnovna_analiza.docx
Priloga – Križanja spremenjlivk Priloga2-PRE_2019_križanje_analiza.docx
Delite med prijatelje!