Seznam mednarodnih projektov MP

Vodimo tudi seznam mednarodnih projektov, ki naslavljajo medijsko pismenost, do katerega lahko dostopate spodaj. V primeru, da imate informacijo o dodatnem viru, nas prosim obvestite.

Na ravni EU je potrebno izpostaviti obsežen popis primerov dobrih praks medijske pismenosti Mapping of media literacy practices and actions in EU-28, ki ga je za Evropsko komisijo (European Commission) pripravil Evropski avdiovizualni observatorij (European Audiovisual Observatory). V dokumentu je naveden tudi Infrastrukturni program Fakultete za medije – zbiranje, vodenje in arhiviranje podatkov o medijski pismenosti, ki se je s svojim delom uvrstil med 5 najboljših primerov v Sloveniji.


European Audiovisual Observatory (2016): »Mapping of media literacy practices and actions in EU-28«. Strasbourg, European Audiovisual Observatory. Dostopno prek: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/reporting-media-literacy-europe

Politike in regulative EU

Pobude, projekti, programi in organizacije

  • ERGA – Skupina evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve (European Regulators Group for Audiovisual Media Services) združuje vodje ali visoke predstavnike nacionalnih neodvisnih regulativnih organov na področju avdiovizualnih storitev, da bi svetovali Komisiji pri izvajanju direktive EU o avdiovizualnih medijskih storitvah (AVMSD)

ERGA (2022): ERGA reports and opinions. Dostopno prek: https://erga-online.eu/?page_id=14

ERGA (2021): ERGA Media Literacy Report Recommendations for key principles, best practices and a Media Literacy Toolbox for Video-sharing Platforms. European Commission. Dostopno prek: https://erga-online.eu/wp-content/uploads/2021/12/ERGA-AG3-2021-Report-on-Media-Literacy.pdf

    1. 22. februar 2023: Diverzifikacija podpore za učinkovite dejavnosti digitalne medijske pismenosti v Evropi (Diversification of support for effective Digital Media Literacy activities in Europe). Ta dogodek bo organiziran skupaj z organizacijo za medijsko opismenjevanje Lie Detectors, Belgija.
    2. 22. marec 2023: več informacij sledi.
    3. 10. maj 2023: več informacij sledi

Mreženje - baze raziskovalcev, institucij in akterjev

Financiranje

Delite med prijatelje!