Seznam mednarodnih projektov MP

Vodimo seznam mednarodnih projektov, ki naslavljajo medijsko pismenost, do katerega lahko dostopate spodaj. V primeru, da imate informacijo o dodatnem viru, nas prosim obvestite.

Že leta 2016 je na ravni EU nastal obsežen popis primerov dobrih praks medijske pismenosti Mapping of media literacy practices and actions in EU-28, ki ga je za Evropsko komisijo (European Commission) pripravil Evropski avdiovizualni observatorij (European Audiovisual Observatory). V tem dokumentu je naveden tudi naš Infrastrukturni program (bivše Fakultete za medije) – zbiranje, vodenje in arhiviranje podatkov o medijski pismenosti, ki se je s svojim delom uvrstil med 5 najboljših primerov v Sloveniji.

European Audiovisual Observatory (2016): »Mapping of media literacy practices and actions in EU-28«. Strasbourg, European Audiovisual Observatory. Dostopno prek: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/reporting-media-literacy-europe

Politike in regulative EU

ERGA – Skupina evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve (European Regulators Group for Audiovisual Media Services) združuje vodje ali visoke predstavnike nacionalnih neodvisnih regulativnih organov na področju avdiovizualnih storitev, da bi svetovali Komisiji pri izvajanju direktive EU o avdiovizualnih medijskih storitvah (AVMSD).

Glej tudi:

Pobude, projekti, programi in organizacije

Evropska komisija v okviru pridobivanja kompetenc medijske pismenosti državljanov držav članic podpira številne pobude, projekte, programe in organizacije tako s področja medijske kot tudi v zadnjem času vse bolj prisotne digitalne pismenosti.

Pri tem najboljše prakse tudi nagrajuje.

Seznam zmagovalcev European Digital Skills Awards 2023 posamičnih kategorij:

Empowering Youth in Digital,

Digital Skills for Education

Inclusion in the Digital World

Women in ICT Careers

Digital Upskilling @ Work

Seznam zmagovalcev European Media Literacy Awards 2019:


Skupina evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve (ERGA) (glej tudi razdelek Politike in regulative EU) je v 2021 ustanovila ločeno akcijsko skupino za medijsko pismenost (Action Group on Media Literacy). To kaže na vse večje prepoznavanje vloge medijske pismenosti s strani nacionalni regulativnih organov. V poglavju dobre prakse in implementacije medijske pismenosti (Best practices in implementing Media Literacy) poročila ERGA Media Literacy Report Recommendations for key principles, best practices and a Media Literacy Toolbox for Video-sharing Platforms (2021, 22-24) so izpostavili sledeče:


UNESCO podpira razvoj medijske in informacijske pismenosti za vse, da bi ljudem omogočili sposobnost kritičnega razmišljanja in pametnega klikanja. Organizacija si še posebej prizadeva povečati zmogljivosti oblikovalcev politik, izobraževalcev, informacijskih in medijskih strokovnjakov, mladinskih organizacij in zapostavljenega prebivalstva na tem področju ter pomaga državam članicam pri oblikovanju nacionalnih politik in strategij medijske in informacijske pismenosti.

UNESCO (2023): Media and Information Literacy. Dostopno prek: https://www.unesco.org/en/media-information-literacy?hub=750


Vidnejši so tudi sledeči projekti, programi, organizacije:

Mreženje - baze raziskovalcev, institucij in akterjev


Glej tudi: 

IRIS MERLIN

Pravna baza podatkov IRIS Merlin pokriva vse avdiovizualne medije, vsa ključna področja, vse ključne akterje, ves pravni razvoj od leta 1995. IRIS Merlin vsebuje 9545 kratkih opisnih člankov, ki temeljijo izključno na dejstvih z 8628 referencami (zakoni, uredbe, sodni primeri itd.). Dokumentacija je dostopna v angleškem, francoskem in nemškem jeziku.

Financiranje

Delite med prijatelje!