MP v formalnem izobraževanju

Medijska pismenost je prisotna v vseh obdobjih formalnega izobraževanja, pri predšolski vzgoji pa je prisotna le v obliki posameznih predmetov.

Predšolska vzgoja

Smernice in priporočila Zdravniške zbornice Slovenije:

  • Prve nacionalne smernice, ki so jih v 2021 pripravili primarni pediatri iz Sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo pod okriljem Odbora za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije skupaj s strokovnjaki z drugih področij. Dostopno prek: https://online.pubhtml5.com/agha/giyr/#p=1
  • Priporočila za uporabo zaslonov v vrtcih Zdravniške zbornice Slovenije. Dostopno prek: https://online.pubhtml5.com/agha/giyr/#p=22

Smernice, priporočila, zborniki in publikacije Zavoda Republike Slovenije za šolstvo:

Splošno o izvajanju predšolske vzgoje in kurikulumu za vrtce si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Dostopno prek: https://www.gov.si/teme/izvajanje-predsolske-vzgoje/.

Revija Vzgoja in izobraževanje je namenjena ravnateljem, svetovalnim delavcem, učiteljem in drugim strokovnim delavcem s področja vzgoje in izobraževanja.

Bucik, Nataša (2011): Kulturno-umetnostna vzgoja: priročnik s primeri dobre prakse v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo in šport RS in Zavod RS za šolstvo. Dostopno prek: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-JLRBRK03

Projekt FAIR@KIT, Erasmus+. Dostopno prek: http://www.vrtec-medvode.si/wp-content/uploads/2015/11/PREDSTAVITEV-PROJEKTA-FAIR@KIT.pdf

Kaučič, Simona (/): Spodbujanje zgodnje pismenosti v vrtcu v povezavi z medijsko pismenostjo
Dostopno prek: http://www.mojvrtec.com/assets/spodbujanje-zgodnje-pismenosti-v-vrtcu-v-povezavi-z-medijsko-pismenostjo.pdf

Problemska konferenca: Kako vzgojiti zdravega otroka v svetu zaslonov? 14. 4. 2016, Gornja Radgona, organizator: Zavod Diabetes. Dostopno prek: http://diabetes.si/diabetes_in_ljudje/604/vzgoja_zdravega_otroka_v_svetu_zaslonov/


Ponudba strokovnih izobraževanj za vrtce
Risanje, revije in računalnik: medijska vzgoja v predšolskem obdobju
Pot naprej – psihoterapija, psihološko svetovanje in izobraževanje
Tel: 031 733 619
E-mail: potnaprej@potnaprej.si
Spletna stran: http://potnaprej.si/index.php/ponudba/razvoj-in-vzgoja-otrok

Vzgoja za medije
Vrtec sončni žarek
Stara Loka 67
4220 Škofja Loka
Tel: +386 4 512 600
Fax: +386 4 512 6002
E-mail: vrtec.soncnizarek@siol.net

Medijska soba
Vrtec Medvode
Ostrovrharjeva ulica 2
1215 Medvode
Slovenija
Spletna stran: http://www.vrtec-medvode.si/projekti/fairkit-erasmus/

Osnovnošolsko izobraževanje

Priporočila in smernice Zdravniške zbornice Slovenije:

  • Prve nacionalne smernice so pripravili primarni pediatri iz Sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo pod okriljem Odbora za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije skupaj s strokovnjaki z drugih področij. Dostopno prek: https://online.pubhtml5.com/agha/giyr/#p=1. Smernice vsebujejo tudi:

Smernice, priporočila, zborniki in publikacije Zavoda Republike Slovenije za šolstvo:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Zavod RS za šolstvo:

Služba Vlade RS za zakonodajo:

Erjavec, Karmen in Zala Volčič (2007): Televizija – moj vodnik je zaslon: delovni zvezek za izbirni predmet vzgoja za medije v 7., 8., in 9. razredu. Ljubljana, Založba Rokus Klett.

Delovni zvezek je namenjen spoznavanju televizije in interneta pri izbirnem predmetu vzgoja za medije. S pomočjo delovnega zvezka učenci izbirajo televizijske vsebine, se poskušajo v pripravi televizijskih poročil, izvedo, zakaj radi gledamo škandale in soap opere, razkrijejo, zakaj so nekateri dogodki objavljeni in drugi ne, v drugem delu pa se učenci naučijo brskati pa internetu in spoznavajo namen tega najnovejšega medija. Učbenik bogatijo tudi številne fotografije.

Erjavec, Karmen, Zala Volčič in Nataša Prislan (2003): Tisk – očem obisk: delovni zvezek za izbirni predmet vzgoja za medije v 7., 8. in 9. razredu. Ljubljana,  Založba Rokus.

Delovni zvezek je eden od treh, namenjenih izbirnemu predmetu vzgoja za medije. Tisk – očem obisk je vsebinsko bogat in didaktično privlačen. Učence spodbuja k skupinskemu delu, k razumski argumentaciji in poročanju o ugotovljenem. Razdeljen je na šest poglavij, v katerih seznanja učence z značilnostmi množičnega komuniciranja, z nastankom in razvojem tiska, z značilnostmi tiskanega medija, z novinarsko etiko, oglaševanjem v tiskanih medijih in z novinarstvom. K slednji tematiki je priložena videokaseta. Delovnemu zvezku so dodane rešitve.

e-Twinning je skupnost za evropske šole, ki nudi platformo zaposlenim (učiteljem, ravnateljem, knjižničarjem itd.), ki delajo na šoli v eni izmed Evropskih držav ter jim omogoča komunikacijo, sodelovanje, razvijanje projektov, izmenjavo, skratka, da se počutijo del najbolj vznemirljive učne skupnosti v Evropi. Akcija eTwinning spodbuja sodelovanje evropskih šol s pomočjo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (ICT), tako da nudi podporo, orodja in storitve, ki šolam poenostavljajo oblikovanje kratkoročnih in dolgoročnih partnerstev na katerem koli predmetnem področju. Portal eTwinning (www.etwinning.net) predstavlja osrednje stičišče in delovno okolje akcije. Na voljo je v 25 jezikih in danes vključuje že skoraj 170 000 posameznih članov ter več kot 5324 projektov* med dvema ali več šolami. Portal učiteljem nudi spletna orodja za iskanje partnerjev, oblikovanje projektov, izmenjavo idej ter dobrih praks in jim omogoča takojšnje sodelovanje s pomočjo številnih posebej za to prilagojenih orodij, dostopnih na platformi eTwinning.

Srednješolsko izobraževanje

Priporočila in smernice Zdravniške zbornice Slovenije:

Prve nacionalne smernice, ki so jih pripravili primarni pediatri iz Sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo pod okriljem Odbora za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije skupaj s strokovnjaki z drugih področij.

Smernice, priporočila, zborniki in publikacije Zavoda Republike Slovenije za šolstvo:

Izobraževalni srednješolski strokovni program: Fotografski tehnik
Katalog znanja in učni načrti so dostopni na: https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/ssi/
Izobraževalna ustanova: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana
Gosposka ulica 18,
1000 Ljubljana
Telefon: 01 242 87 62
Elektronska pošta: tajnistvo.ssof@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.ssof.si/joomla/

Izobraževalni srednješolski strokovni program: Grafični tehnik
Katalog znanja in učni načrti so dostopni na: https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/ssi/
Izobraževalna ustanova: Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
Pokopališka 33
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: 01/620 94 00
Fax: 01/620 94 01
E-mail: info@smgs.si Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran: http://www.smgs.si/

Izobraževalni srednješolski strokovni program: Medijski tehnik
Katalog znanja in učni načrti so dostopni na: https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/ssi/
Ekonomska šola Novo Mesto
Ulica talcev 3a
8000 Novo Mesto
Tel: +386 7 393 32 60
Fax: +386 7 393 3280
E-mail: informacije@esnm.si
Spletna stran: http://www.esnm.si/index.php/programi/medijski-tehnik

Šolski center Celje
Pot na Lavo 22
3000 Celje
Tel: +386 3 428 58 00
Fax: +386 3 428 58 80
E-mail: info@sc-celje.si
Spletna stran: http://smm.sc-celje.si/medijski-tehnik/

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Gorenska cesta 13
4240 Radovljica
Tel: +386 4 537 35 00
Fax: +386 4 531 22 41
E-mail: egss.radovljica@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.egss.si/index.php/medijski-tehnik

Srednja šola za oblikovanje Maribor
Park mladih 8
2000 Maribor
Tel: +386 2 330 2800
Fax: +386 2 330 2811
Spletna stran: https://www.ssom.si/program-medijski-tehik/

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
Pokopališka 33
1000 Ljubljana, Slovenija

Tel: 01/620 94 00
Fax: 01/620 94 01
E-mail: info@smgs.si
Spletna stran: http://www.smgs.si/

Izobraževalni srednješolski strokovni program: Predšolska vzgoja
Katalog znanja je dostopen na: https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/ssi/
Izobraževalna ustanova:
Izobraževalni center Geoss d.o.o.
Trg na stavbah 8a
1270 Litija
Tel: 01 89 80 570
Mobi: 031 759 355
E-mail: info@ic-geoss.si
Spletna stran: https://ciktrebnje.si/izobrazevanje/predsolska-vzgoja-ssi/

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
Kardeljeva ploščad 16
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 56 51711
Fax: +386 1 568 5535
Spletna stran: http://www.svsgl.si/Predstavitev/Informacije%20o%20%C5%A1oli.aspx

UPI Ljudska univerza Žalec
Ulica Ivanke Uranjek 6
3310 Žalec
Tel: +386 3 713 35 50
E-mail: in-zalec@upi.si
Spletna stran: http://www.upi.si/

B2 Ljubljana
Tržaška cesta 42
1000 Ljubljana
B2 Maribor
Glavni trg 17
2000 Maribor
Tel: +386 1 2444 220
E-mail: info@b2.eu
Spletna stran: http://www.b2.eu/srednja-sola/predsolska-vzgoja-ssi-4-letni.aspx

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza
Srednja šola za odrasle
Maistrova ulica 5
2000 Maribor
Tel: +386 2 234 1111
Fax: + 386 2 234 1122
E-mail: info@azm-lu.si
Spletna stran: www.azm-lu.si

ERUDIO izobraževalni center
Litostrojska 40
SI 1000 Ljubljana
Tel: 01 500 86 80
Spletna stran: https://www.erudio.si/table/slovenscina/srednja-sola/programi/predsolska-vzgoja-4-letni/

DOBA
Prešernova ul. 1
2000 Maribor
Tel: +386 2 228 3866
Fax: +386 2 228 3861
E-mail: nives.petek@doba.si
Spletna stran: http://www.srednja.doba.si/si/programi/predsolska-vzgoja/

LUNG- Ljudska univerza Nova Gorica
Cankarjeva 8
5000 Nova Gorica
Tel: +386 5 335 3100
Fax: +386 5 335 3117
E-mail: info@lung.si
Spletna stran: http://www.lung.si/index.php?barva_crka=z&id_podatka=4

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj 2250
Tel: +386 2 749 21 50
Fax: + 386 2 749 21 56
E-mail: luptuj@siol.net
Spletna stran: https://www.lu-ptuj.si/about-us/58-dejavnosti/pridobitev-izobrazbe-poklica

Ljudska univerza Kranj
Cesta Staneta Žgajnarja 1
4000 Kranj
Tel: +386 4 280 4817
E-mail: katja.dolinar@luniverza.si
Spletna stran: http://www.luniverza.si/pridobitev-izobrazbe/srednjesolsko-izobrazevanje/predsolska-vzgoja-ssi/#

Šolski center Novo Mesto
Enota za izobraževanje odraslih
Šegova ulica 112
8000 Novo Mesto
Tel: +386 7 39 32 200
Fax: +386 7 39 32 124
E-mail: vesna.pirc1@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.sc-nm.com/eio//izobrazevanje/srednjesolsko/programi-srednjega-strokovnega-izobrazevanja/predsolska-vzgoja–predmetnik

III. gimnazija Maribor
Gosposvetska cesta 4
2000 Maribor
Tel: +386 2 250 40 40
Fax: +386 2 250 40 60
E-mail: tretja-mb@guest.arnes.si
Spletna stran: www.tretja.si

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
Cesta 5. Maja 12
5270 Ajdovščina
Tel: +386 5 36 64110
Fax: +386 5 36 64120
E-mail: sred.sola-veno.pilon@siol.net
Spletna stran: https://www.ss-venopilon.si/predsolska-vzgoja/

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Kidričeva ulica 2
8210 Trebnje
Tel: +386 7 348 2100
Fax: +386 7 348 21 02
E-mail: info@ciktrebnje.si
Spletna stran: http://www.ciktrebnje.si/programi-za-pridobitev-izobrazbe/srednja-sola/item/predsolska-vzgoja-ssi

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
Tattenbachova ul. 29
3210 Slovenske Konjice
Tel: +386 3 757 18 00
Spletna stran: http://www.sc-konjice-zrece.si/index.php/io/visokosolski-program

Ljudska univerza Celje
Cankarjeva ulica 1
3000 Celje
Tel: +386 3 428 67 50
E-mail: info@lu-celje.si
Spletna stran: https://www.lu-celje.si/pridobitev-izobrazevanja/predsolska-vzgoja-ssi/

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
Novi trg 41/a
1241 Kamnik
Tel: +386 1 830 32 00
Fax: + 386 1 830 32 18
E-mail: info@gssrm.si
Spletna stran: https://www.gssrm.si/programi/predsolska-vzgoja

Gimnazija Franca Miličinskega Ljutomer
Prešernova 34
9240 Ljutomer
Tel: +386 2 58 58 700
Fax: +386 2 58 58 720
E-mail: info@gfml.si
Spletna stran: http://www.gfml.si/index.php/programi/predsolska-vzgoja

Zasavska Ljudska Univerza
Trg svobode 11a
Trbovlje
Tel: +386 3 56 31 190
Fax: +386 3 56 31 192
Spletna stran: https://www.zlu.si/pridobitev-izobrazbe/srednja-sola/predsolska-vzgoja-pt/

Srednja šola Jesenice
Ulica bratov Rupar 2
4270 Jesenice
Tel: +386 4 581 31 00
E-mail: info@ssj-jesenice.si
Spletna stran: http://ssj-jesenice.si/?stran=Pred%C5%A1olska%20vzgoja

Srednja šola Izola
Ulica prekomorskih brigad 7
6310 Izola
Tel: +386 5 662 17 20
Fax: +386 5 662 1725
Spletna stran: https://www.srednjasolaizola.si/predstavitev/programi/srednje-strokovno-izobrazevanje/predsolska-vzgoja/

Ljudska univerza Koper
Cankarjeva 33
6000 Koper
Tel: +386 5 612 8000
Fax: +386 5 627 12 91
Spletna stran: http://www.lu-koper.si/podrocje.aspx?id=15

Ljudska univerza Rogaška Slatina
Tel: +386 3 81 82 440
Fax: +386 3 81 82 446
E-mail: info@lu-rogaska.si
Spletna stran: www.lu-rogaska.si

Ljudska univerza Lendava
Kidričeva ul. 1
9220 Lendava
Tel: +386 2 578 91 92
Fax: +386 2 578 91 97
E-mail: izobrazevanje@lulendava.si
Spletna stran: http://lulendava.si/?page_id=22

Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana
Linhartova cesta 13
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 234 44 28
E-mail: info@cene-stupar.si
Spletna stran: http://www.cene-stupar.si/srednje_sole


Srednješolski učbenik:

Golob, Lea (2010): Grafični in medijski procesi: učbenik za modul Grafični in medijski procesi v programih Grafični tehnik in Medijski tehnik. Ljubljana, Državna založba Slovenije.

Višješolsko izobraževanje

Višješolski študijski program: Medijska produkcija
Katalog znanja je dostopen na: https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/vsi/

Inštitut in akademija za multimedije
Leskoškova 12
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 524 00 44
Mobi: +386 41 986 405
E-mail: info@iam.si
Spletna stran: http://www.iam.si/medijska-produkcija

Izobraževalni zavod HERA
Kržičeva 7
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 23 00 180
E-mail: info@iz-hera.si

Academia d.o.o.
Glavni trg 17b
2000 Maribor
Tel: +386 2 228 3535
Fax: +386 2 228 35 49
Spletna stran:  https://www.academia.si/

Šolski center Srečka Kosovela Sežana
Kraška ulica 2
6210 Sežana
Tel: +386 5 731 3516
Fax: +386 5 731 3511
E-mail: vvs@viviss.si
Splet: https://scsks.splet.arnes.si/

GEA College d.d.
Dunajska 156
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 5881 300
Faks: +386 1 5881 33
E- mail: info@gea-college.si
Splet: http://gea-college.si/

B2 d.o.o.
Tržaška cesta 42
1000 Ljubljana
Tel: 01/ 2444 200
E-mail: info@b2.eu
Splet: http://www.b2.eu

Višja strokovna šola Erudio
Litostrojska Cesta 40
1000 Ljubljana
Tel: (01) 500 86 80
E-mail: info@erudio.si
Splet:http://www.erudio.si

Ekonomska šola Novo mesto, višja strokovna šola
Ulica talcev 3a
8000 Novo mesto
Tel: (07) 393 32 60
E-mail: info@esnm.si
Splet: http://www.esnm-visja.si/


Višješolski učbenik:

Zakrajšek, Srečo (2008): Projektno delo v multimedijski produkciji: učbenik za višješolski program multimediji s testi, primeri vaj in gradivi za izvedbo multimedijskih projektov. Ljubljana, Biteks.

Visokošolsko izobraževanje - dodiplomski študij

Študijski programi:

Visokošolski strokovni študijski program Mediji in novinarstvo
Fakulteta za medije
Leskoškova 9d
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 520 21 60
Fax: +386 59 087 910
E-mail: info@fame.si
Spletna stran: http://www.fame.si

Visokošolski strokovni študijski program Multimedijska produkcija
IAM Visoka šola za multimedije
Leskoškova 12
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 524 00 44
Mobi: +386 41 986 405
E-mail: info@iam.si
Spletna stran: http://www.iam.si/vsmm

Visokošolski strokovni študijski program Digitalne umetnosti in prakse
Visoka šola za umetnost
Vipavska 13 Rožna Dolina
5000 Nova Gorica
Tel: +386 51 33 67 70
E-mail: info.vsu@ung.si
Spletna stran: http://www.ung.si/sl/studij/akademija-umetnosti/studij/1DUP/

Visokošolski strokovni študijski program Multimedijske komunikacije
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
SI-1000 Ljubljana
E-mail: fe-dekanat@fe.uni-lj.si
Tel.: +386 1 4768 411
Fax.: +386 1 4264 630
Spletna stran: http://www.fe.uni-lj.si/studij_na_fakulteti/1_stopnja_vss/multimedijske_komunikacije/predstavitev/

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Medijske komunikacije
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Smetanova ulica 17
2000 Maribor
Tel: +386 2 220 7000
Faks: +386 2 220 7272
E-mail: feri@um.si
Spletna stran: https://feri.um.si/studij/programi/prva-stopnja/un/mk/

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Medijski študiji
Fakulteta za humanistične študije Koper
Titov trg 5
6000 Koper
Tel: +386 5 66 37 741
Faks: +386 5 66 37 742
E-mail: info@fhs.upr.si
Spletna stran: http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/dodiplomski-studij/medijski-studiji

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Komunikologija – Medijske in komunikacijske študije
Kardeljeva pl. 5
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 58 05 100
Fax: +386 1 58 05 101
E-mail: fdv.faculty@fdv.uni-lj.si
Spletna stran: http://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/dodiplomski-studij-1-stopnje/studijski-programi/komunikologija—medijske-in-komunikacijske-studije-1-stopnja

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
Kardeljeva pl. 5
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 58 05 100
Fax: +386 1 58 05 101
Spletna stran: http://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/dodiplomski-studij-1-stopnje/studijski-programi/komunikologija—trzno-komuniciranje-in-odnosi-z-javnostmi-1-stopnja

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Novinarstvo
Kardeljeva pl. 5
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 58 05 100
Fax: +386 1 58 05 101
Spletna stran: http://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/dodiplomski-studij-1-stopnje/studijski-programi/novinarstvo-1-stopnja


Posamezni predmeti:

Visokošolski strokovni program Predšolska vzgoja
Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
Predmet: Sporazumevanje in mediji v sodobni družbi
Nosilec: doc. dr. Urban Vehovar
Spletna stran: http://www.pef.upr.siizobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_(vs)/2011011414593627/

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Razredni pouk
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Izbirni predmet: Didaktika medijev
Nosilec: dr. Marjan Blažič
Spletna stran: https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/Zborniki_18-19/Predstavitveni_zbornik_-_Razredni_pouk_-_2018-2019.pdf

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Socialna pedagogika
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Izbirni predmet: Medijska pismenost
Nosilka: izred. prof. dr. Karmen Erjavec
Spletna stran: https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/Zborniki_16-17/Predstavitveni_zbornik_-_Socialna_pedagogika_2016-2017.pdf

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Likovna pedagogika
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Predmet: IKT v izobraževanju
Nosilec: izred. prof. dr. Jože Rugelj

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Likovna pedagogika
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Predmet: Multimedijska didaktična sredstva
Nosilec: izred. prof. dr. Jože Rugelj

Prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Predmet: Lutke, drama in mediji
Nosilec: mag. Helena Korošec
Spletna stran: https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CNIU/Zborniki/old_PI-PV_-_Predstavitveni_zbornik.pdf

Prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Predmet: Medijska vzgoja
Nosilec: izred. prof. dr. Karmen Erjavec
Spletna stran: https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/Zborniki_16-17/Predstavitveni_zbornik_-_Pred%C5%A1olska_vzgoja_2016-2017.pdf

Univerzitetni študij 1. stopnje Edukacijske vede
Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
Predmet: Vzgoja z mediji in za medije
Nosilka: izred. prof. dr. Andreja I. Starčič
Spletna stran: http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/edukacijske_vede_(un)/2011011316581371/

Univerzitetni študij 1. stopnje Razredni pouk
Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
Predmet: Vzgoja z mediji in medosebno sporočanje
Nosilka: doc. dr. Urban Vehovar
Spletna stran: http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/razredni_pouk_(un)/2011011410140506/

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Predšolska vzgoja
Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
Predmet: Lutke, drama, mediji
Nosilka: dr. Jelena Sitar Cvetko
Spletna stran: http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_(vs)/2011011414563198/

Univerzitetni študijski program 1. Stopnje Likovna pedagogika
Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru
Predmet: Teorija medijskih komunikacij
Nosilka: doc. dr. Suzana Žilič Fisher

Program Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi – visokošolski strokovni program DOBA
Prešernova ulica 1
2000 Maribor
Tel: 02 228 38 90
E-mail: fakulteta@doba.si
Splet: http://www.fakulteta.doba.si

Visokošolsko izobraževanje - magistrski študij

Magistrski študijski program Mediji in novinarstvo
Magistrski študijski program Strateško komuniciranje
Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica
Gregorčičeva ulica 19
5000 Nova Gorica
Tel: (05) 333 00 80
E-mail: info@fuds.si
Spletna stran: https://www.fuds.si/sl/

Magistrski študijski program Medijske komunikacije
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Smetanova ulica 17
2000 Maribor
Tel: +386 2 220 7000
Faks: +386 2 220 7272
E-mail: feri@um.si
Spletna stran: https://feri.um.si/studij/programi/druga-stopnja/mag/mk/

Magistrski študijski program Medijske umetnosti in prakse
Visoka šola za umetnost
Vipavska 13 Rožna Dolina
5000 Nova Gorica
Tel: +386 51 33 67 70
E-mail: info.vsu@ung.si
Spletna stran: http://www.ung.si/sl/studij/akademija-umetnosti/studij/2MUP/

Magistrski študijski program 1. stopnje Mediji in komuniciranje
Fakulteta za humanistične študije Koper
Titov trg 5
6000 Koper
Tel: +386 5 66 37 741
Faks: +386 5 66 37 742
E-mail: info@fhs.upr.si
Spletna stran: http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/podiplomski-studij/2-stopnja/komuniciranje-in-mediji

Magistrski študijski program Komunikologija
FDV
Kardeljeva pl. 5
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 58 05 100
Fax: +386 1 58 05 101
Spletna stran: http://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/magistrski-studij-2-stopnje/studijski-programi/komunikologija-2-stopnja

Magistrski študijski program Novinarske študije
FDV
Kardeljeva pl. 5
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 58 05 100
Fax: +386 1 58 05 101
Spletna stran: http://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/magistrski-studij-2-stopnje/studijski-programi/novinarske-studije-2-stopnja

Magistrski študijski program Odnosi z javnostmi
FDV
Kardeljeva pl. 5
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 58 05 100
Fax: +386 1 58 05 101
Spletna stran: https://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/magistrski-studij-2-stopnje/studijski-programi/trzno-komuniciranje-in-odnosi-z-javnostmi-2-stopnja-novo

Visokošolsko izobraževanje - doktorski študij

Doktorski študijski program Strateško komuniciranje
Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica
Gregorčičeva ulica 19
5000 Nova Gorica
Tel: (05) 333 00 80
E-mail: info@fuds.si
Spletna stran: https://www.fuds.si/sl

Doktorski študijski program Medijske komunikacije
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Smetanova ulica 17
2000 Maribor
Tel: +386 2 220 7000
Faks: +386 2 220 7272
E-mail: feri@um.si
Spletna stran: https://feri.um.si/studij/programi/tretja-stopnja/

Doktorski študijski program Medijski študiji
FDV
Kardeljeva pl. 5
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 58 05 100
Fax: +386 1 58 05 101
Spletna stran: https://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/doktorski-studij-3-stopnje/studijski-programi/medijski-studiji-3-stopnja

Doktorski študijski program Novinarske študije
FDV
Kardeljeva pl. 5
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 58 05 100
Fax: +386 1 58 05 101
Spletna stran: http://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/doktorski-studij-3-stopnje/studijski-programi/novinarske-studije-3-stopnja

Doktorski študijski program Komunikologija
FDV
Kardeljeva pl. 5
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 58 05 100
Fax: +386 1 58 05 101
Spletna stran: http://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/doktorski-studij-3-stopnje/studijski-programi/komunikologija3-stopnja

Doktorski študijski program Odnosi z javnostmi
FDV
Kardeljeva pl. 51000 Ljubljana
Tel: +386 1 58 05 100
Fax: +386 1 58 05 101
Spletna stran: http://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/doktorski-studij-3-stopnje/studijski-programi/odnosi-z-javnostmi-3-stopnja

Delite med prijatelje!