Mediji in osnovnošolski otroci v Sloveniji (1. do 6. razred)

Raziskovanje medijskih navad in vzgoje osnovnošolcev v Sloveniji:

Mediji in osnovnošolski otroci v Sloveniji (1. do 6. razred) 2023

MEDIJI IN OSNOVNOŠOLSKI OTROCI (1. – 6. RAZRED) V SLOVENIJI

Podatke smo v letu 2023 zbirali po vzoru Mediji in osnovnošolci v Sloveniji po Rek, Milanovski Brumat (2016) s strani njihovih staršev. Primarno so nas zanimale medijske navade in vzgoja. Uporabili smo en merski instrument – spletni anketni vprašalnik (Priloga 2_ Izvoz anketni vprašalnik), v katerem prevladujejo vprašanja zaprtega tipa z izjemo enega, ki dopušča proste odgovore (V22). Respondenti so odgovarjali na 27 sklopov – skupaj 98 vprašanj in podvprašanj. K raziskavi smo pozvali 6 največjih ali urbanih in 18 manjših ali ruralnih osnovnih šol ali njihovih podružnic iz vsake od 12-ih slovenskih regij.

Celotno poročilo je dosegljivo tukaj: Mediji in osnovnošolci (1.-6. razred) v Sloveniji 2023. Priloge najdemo na dnu strani.

V okviru pridobivanja in analize podatkov smo izpostavili naslednje tematike:

1)      lastna uporaba elektronskih naprav s strani otrok;

2)      izpostavljenost medijem glede na medij in aktivnost povezano z mediji;

3)      objava informacij in fotografij/video posnetkov;

4)      prisotnost, preverjanje informacij in omejitve s strani staršev;

5)      aktivnosti staršev v kontekstu otrokove uporabe medijev in njegove izpostavljenosti medijskim vsebinam;

6)      mnenja staršev glede omejevanja dostopa do medijskih vsebin;

7)      seznanjenost staršev s smernicami in mnenja staršev glede dnevnih limitov;

8)      razlike znotraj vzorca glede izpostavljenosti otrok in staršev respondentov medijem in ekranom (veliki, srednji in mali uporabniki)

Ključne besede: mediji, osnovnošolci, starši, medijska izpostavljenost, medijske navade, medijska vzgoja, medijska pismenost

Povzetek ključnih ugotovitev

Ugotovitve se nanašajo izključno na stališča, mnenja in ocene staršev vzorca.

Tematika: Lastna uporaba elektronskih naprav s strani otrok

 • Televizijo ima v lastni uporabi manj kot petina ali 17,72 % otrok 1. – 6. razreda osnovne šole.
 • Radio ima v lastni uporabi več kot petina ali 23,06 % otrok 1. – 6. razreda OŠ.
 • Računalnik ali tablico ima v lastni uporabi več kot tretjina ali 37,96 % otrok 1. – 6. razreda osnovne šole.
 • Napravo z dostopom do spleta ima v lastni uporabi več kot polovica ali 52,88 % otrok 1. – 6. razreda osnovne šole.
 • Aktivni pametni telefon ima v lastni uporabi manj kot polovica ali 43,60 % otrok 1. – 6. razreda osnovne šole.
 • Videoigre z ekranom ima v lastni uporabi nekaj več kot petina ali 22,05 % otrok 1. – 6. razreda osnovne šole.

Tematika: Izpostavljenost medijem glede na medij in aktivnost povezano z mediji

 • Otroci od 1. – 6. razreda osnovne šole so na običajen dan največ časa izpostavljeni televiziji, ki jo za gledanje televizijskega programa, video vsebin ali igranje iger uporabljajo v povprečju približno eno uro ali 61,71 minut dnevno.
 • Otroci od 1. – 6. razreda osnovne šole poslušajo radijski program v povprečju manj kot četrt ure ali 14,05 minut dnevno.
 • Otroci od 1. – 6. razreda osnovne šole uporabljajo računalnik ali tablico v povprečju manj kot pol ure ali 27,09 minut dnevno.
 • Otroci od 1. – 6. razreda osnovne šole uporabljajo mobilni telefon za vse namene v povprečju več kot pol ure ali 36,88 minut dnevno.
 • Otroci od 1. – 6. razreda osnovne šol berejo revije, časopise in ostale tiskane medije v povprečju manj kot četrt ure ali 14,93 minut dnevno.
 • Otroci od 1. – 6. razreda osnovne šole uporabljajo konzolo za video igre (na primer Playstation ali Nintendo) v povprečju manj kot deset minut ali 7,16 minut dnevno.
 • Otroci od 1. – 6. razreda osnovne šole so na spletu več kot tretjino ure ali 23,91 minut dnevno.
 • Otroci od 1. – 6. razreda osnovne šole igrajo igre ne glede na napravo (računalnik, pametni telefon, posebna konzola…) v povprečju manj kot pol ure ali 27,72 minut dnevno.
 • Otroci od 1. – 6. razreda osnovne šole igrajo video igre z nasilno vsebino v povprečju manj kot pet minut ali 4,06 minut dnevno.
 • Otroci od 1. – 6. razreda osnovne šole poslušajo glasbo v povprečju več kot pol ure ali 33,75 minut dnevno.
 • Otroci od 1. – 6. razreda osnovne šole berejo knjige v povprečju manj kot pol ure ali 26,66 minut dnevno.

Tematika: Objava informacij in fotografij/video posnetkov

 • Vsaj en lasten profil na kateremkoli družbenem omrežju ima 17,57 % otrok 1. – 6. razreda osnovne šole.
 • Svoje ime in priimek ima na spletu (na primer na družbenem omrežju ali na spletni strani) objavljeno 11,62 % otrok 1. – 6. razreda osnovne šole.
 • Vsaj eno fotografijo sebe z imenom in priimkom ima na spletu (na primer na družbenem omrežju ali na spletni strani) objavljeno 5,42 % otrok 1. – 6. razreda osnovne šole.
 • Svoj »selfie« (posnetek sebe) ima na spletu (na primer na družbenem omrežju ali na spletni strani) objavljeno 5,73 % otrok 1. – 6. razreda osnovne šole.
 • Fotografije/videe drugih, ki počno nekaj nenavadnega, zabavnega ima na spletu (na primer na družbenem omrežju ali na spletni strani) objavljene 4,38 % otrok 1. – 6. razreda osnovne šole.
 • Slike sebe v provokativni pozi ima na spletu (na primer na družbenem omrežju ali na spletni strani) objavljene 0,62 % otrok 1. – 6. razreda osnovne šole.

Tematika: Prisotnost, preverjanje informacij in omejitve s strani staršev

 • Starši so na Likertovi lestvici od 1 – 5, pri čemer 1 pomeni nikoli in 5 vedno, v povprečju dosegli najvišjo oceno ali 3,89 v kontekstu postavljanja omejitev ali pravil o tem, kaj sme njihov otrok gledati v medijih.
 • Starši so na Likertovi lestvici od 1 – 5, pri čemer 1 pomeni nikoli in 5 vedno, glede navzočnosti, ko je otrok v stiku z mediji, dosegli povprečno oceno 3,22.
 • Starši so na Likertovi lestvici od 1 – 5, pri čemer 1 pomeni nikoli in 5 vedno, glede otrokovega posnemanja junakov, ki nastopajo v medijih, dosegli povprečno oceno 2,00.
 • Starši so na Likertovi lestvici od 1 – 5, pri čemer 1 pomeni nikoli in 5 vedno, glede pogovora z otroki o tem kar vidijo v medijih, dosegli povprečno oceno 3,49.
 • Starši so na Likertovi lestvici od 1 – 5, pri čemer 1 pomeni nikoli in 5 vedno, glede pogostosti otrokovega nošenja izdelkov, ki jih je videl v medijih, v šolo, dosegli povprečno oceno 1,28.
 • Starši so na Likertovi lestvici od 1 – 5, pri čemer 1 pomeni nikoli in 5 vedno, glede pogostosti kupovanja izdelkov otroku, ki jih je ta videl v medijih, dosegli povprečno oceno 1,64.

Tematika: Aktivnosti staršev v kontekstu otrokove uporabe medijev in njegove izpostavljenosti medijskim vsebinam

 • Starši so na Likertovi lestvici od 1 – 5, pri čemer 1 pomeni nikoli in 5 vedno, glede preverjanja zgodovine, ko otrok preneha z uporabo spleta, dosegli povprečno oceno 2,18.
 • Starši so na Likertovi lestvici od 1 – 5, pri čemer 1 pomeni nikoli in 5 vedno, glede pogovora z otrok o objavljanju informacij na spletu, dosegli povprečno oceno 3,34.
 • Starši so na Likertovi lestvici od 1 – 5, pri čemer 1 pomeni nikoli in 5 vedno, glede pogovora z otrokom o neprimernih vsebinah, ki jih ta vidi v medijih, dosegli povprečno oceno 3,66.
 • Starši so na Likertovi lestvici od 1 – 5, pri čemer 1 pomeni nikoli in 5 vedno, glede uporabe storitev starševskega nadzora na spletu ali televiziji, dosegli povprečno oceno 3,06.

Tematika: Mnenja staršev glede omejevanja dostopa do medijskih vsebin

 • Starši v kontekstu omejevanja dostopa do medijskih vsebin najpogosteje omejujejo programe z goloto in spolnimi vsebinami. Pri tej trditvi so na Likertovi lestvici od 1 – 5, pri čemer 1 pomeni nikoli in 5 vedno, dosegli povprečno oceno 3,99.
 • Starši v kontekstu omejevanja dostopa do medijskih vsebin najmanj pogosto dovoljujejo uporabo brez prisotnosti odraslega. Pri tej trditvi so na Likertovi lestvici od 1 – 5, pri čemer 1 pomeni nikoli in 5 vedno, dosegli povprečno oceno 2,29.

Tematika: Seznanjenost staršev s smernicami in mnenja staršev glede dnevnih limitov

 • 69,83 % staršev je seznanjenih s smernicami o uporabi zaslonov pri otrocih in mladostnikih.
 • Starši otrok prve triade osnovne šole so v povprečju postavljali manjše dnevne ekranske limite od časovnih priporočila za dnevno uporabo zaslonov v prostem času po ZZS.
 • Po oceni staršev je povprečna dnevna izpostavljenost zaslonom otrok prve triade osnovne šole v povprečju od 32,60 – 59,45 minut višja od povprečnih vrednosti limitov za iste starostne skupine (6, 7, 8 in 9 letnikov), ki so jih prav tako postavili respondenti sami.
 • Starši otrok druge triade osnovne šole so v povprečju postavljali manjše dnevne ekranske limite od časovnih priporočila za dnevno uporabo zaslonov v prostem času po ZZS.
 • Po oceni staršev je povprečna dnevna izpostavljenost zaslonom otrok druge triade osnovne šole v povprečju od 79,33 – 103,10 minut višja od povprečnih vrednosti limitov za iste starostne skupine (10, 11 in 12 letnikov), ki so jih prav tako postavili respondenti sami.

Tematika: Razlike znotraj vzorca glede izpostavljenosti otrok in staršev respondentov medijem in ekranom (veliki, srednji in mali uporabniki)

♦ V vzorcu so starši:

 • mali uporabniki ekranov (MUEs) tem izpostavljeni manj kot 2 uri in 30 minut dnevno;
 • srednji uporabniki ekranov (SUEs) več kot 2 uri in 30 minut in manj kot 6 ur 30 minut dnevno;
 • veliki uporabniki ekranov (VUEs) več kot 6 ur in 30 minut dnevno.

♦ V vzorcu so starši:

 • mali uporabniki medijev (MUMs) tem izpostavljeni manj kot 4 ure in 45 minut dnevno;
 • srednji uporabniki medijev (SUMs) več kot 4 ure in 45 minut in manj kot 10 ur dnevno;
 • veliki uporabniki medijev (VUMs) več kot 10 ur dnevno.

♦ V vzorcu so otroci:

 • mali uporabniki ekranov (MUEo) tem izpostavljeni manj kot 1 uro in 15 minut dnevno;
 • srednji uporabniki ekranov (SUEo) več kot 1 uro in 15 minut in manj kot 2 uri 15 minut dnevno;
 • veliki uporabniki ekranov (VUEo) več kot 2 uri in 15 minut dnevno.

♦ V vzorcu so otroci:

 • mali uporabniki medijev (MUMo) tem izpostavljeni manj kot 1 uro in 45 minut dnevno;
 • srednji uporabniki medijev (SUMo) več kot 1 uro in 45 minut in manj kot 2 uri 45 minut dnevno;
 • veliki uporabniki medijev (VUMo) več kot 2 uri in 45 minut dnevno.


Priloge poročila Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3 vsebujejo:

Raziskava OŠ Priloga 1_Izvoz sumarnik
Raziskava OŠ Priloga 2_ Izvoz anketni vprašalnik
Raziskava OŠ Priloga 3_ Slika povprečne izpostavljenosti otrok medijem in slika povprečne izpostavljenosti otrok glede na posamezno aktivnost v povezavi z mediji po podatkih za leto 2016

Mediji in osnovnošolski otroci v Sloveniji (1. do 6. razred) 2016

MEDIJI IN OSNOVNOŠOLSKI OTROCI V SLOVENIJI (1. DO 6. RAZRED)

Podatkovna zbirka vsebuje mnenja staršev otrok 1. do 6. razreda osnovnih šol v Sloveniji v okviru 68 spremenljivk (od tega 14 demografskih). V raziskavi je v obdobju med 20. 9. 2016 in 3. 11. 2016 sodelovalo 2.825 staršev iz celotne Slovenije, zato podatkovna zbirka omogoča veliko možnosti različnih analiz na področju rabe medijev med osnovnošolskimi otroci.

Celotno poročilo je dosegljivo tukaj: Mediji in osnovnošolci (1.-6. razred) v Sloveniji 2016. Priloge najdemo na dnu strani.

V okviru pridobivanja in analize podatkov smo izpostavili naslednje tematike:

1)      raba medijev med osnovnošolci;

2)      povprečna dnevna izpostavljenost medijem;

3)      z mediji povezane aktivnosti osnovnošolskih otrok;

4)      raba družbenih omrežij;

5)      objava informacij s strani otrok na spletu;

6)      medijska vzgoja.

Ključne besede: mediji, osnovnošolci, starši, medijska izpostavljenost, medijska vzgoja

Povzetek ključnih ugotovitev

Priloge so objavljene spodaj. Za več informacij smo dosegljivi. Ključne ugotovitve empiričnega dela raziskave so:

Tematika: Lastna uporaba elektronskih naprav s strani otrok

 • Le vsak šesti otrok ima v lastni uporabi TV.
 • Radio ima v lastni uporabi okvirno tretjina otrok 1.do 6. razreda OŠ.
 • Računalnik ali tablico ima v lastni uporabi več kot tretjina otrok 1. do 6. razreda OŠ.
 • Malo manj kot polovica osnovnošolcev ima v lastni uporabi napravo z dostopom do interneta.
 • Tretjina ima v lastni uporabi lasten aktivni pametni telefon.
 • Vsak šesti osnovnošolec od 1.do 6. razreda ima v lastni uporabi videoigre z ekranom.

Izpostavljenost medijem

 • Otroci so največ izpostavljeni televiziji. Povprečno otrok dnevno uporablja televizijo za gledanje TV programa in video vsebin, igranje iger 71 minut.
 • Računalnik uporablja malo več kot polovico ure.
 • Radijski program in mobilni telefon ter tiskane medije uporablja malo več kot tretjino ure.
 • Konzolo za video igre po mnenju staršev uporabljajo otroci povprečno 7 minut dnevno.
 • Na internetu so otroci skoraj pol ure dnevno (otroci prve triade osnovne šole skoraj tretjino ure).
 • Video igre igrajo povprečno pol ure (otroci druge triade osnovne šole 40 minut dnevno). Starši ocenjujejo, da je le okvirno desetina teh iger nasilnih.
 • Po mnenju staršev je primeren dnevni limit okvirno eno uro dnevno.

Tematika: Objava informacij in fotografij/video posnetkov

 • Po mnenju staršev ima le vsak deveti otrok  profil na družbenem omrežju.
 • Le vsak osmi otrok naj bi imel objavljen svoj priimek in ime, vsak deseti fotografijo, vsak 20. svoj “selfie” in praktično nihče nima objavljene slike sebe v provokativni pozi.
 • Le vsak 22. otrok ima objavljene fotografije drugih, ki so jih otroci ujeli delati nekaj nenavadnega, zabavnega.

Tematika: Prisotnost, preverjanje informacij in omejitve s strani staršev

Starši (praktično vsi) postavljajo pravila ali omejitve glede tega, kaj njihov otrok sme gledati zlasti glede nasilnih vsebin, vsebin z grdimi besedami in vsebinami, ki so povezane s spolnostjo. Na drugi strani starši še vedno v veliki meri priznavajo dovoljevanje uporabe brez prisotnosti odraslega.

Priloge poročila (v obliki stisnjene datoteke ZIP) vsebujejo: https://pismenost.si/pdf/os.zip

Raziskava OŠ Osnovnosolci_2016-osnovno.doc
Raziskava OŠ Osnovnosolci_2016-krizanja.doc
Raziskava OŠ Osnovnosolci_2016_vprasalnik.docx
Delite med prijatelje!