Poročanje mladih o medijski vzgoji v naši družbi

POROČANJE MLADIH O MEDIJSKI VZGOJI V NAŠI DRUŽBI

Ko je bila oseba N v devetem razredu osnovne šole, si je mama ustvarila račun na družbenem omrežju Instagram in v enem dnevu na svojem novem profilu objavila 4.000 slik.

Zbiranje primarnih podatkov o medijski pismenosti, ki v okviru Infrastrukturnega programa Medijska pismenost Fakultete za uporabne družbene študije poteka že od leta 2013, se osredotoča na različne segmente populacije, pri čemer posebno pozornost namenja tudi ranljivim skupinam, kot so predšolski otroci, osnovnošolci in srednješolci. V obdobju 2022–2027 akumulacija podatkovnih baz poteka drugič, kar nam omogoča dosleden pregled trendov in stanj ter primerjave rezultatov odraščajočih populacij v Sloveniji s tega področja v daljšem časovnem obdobju. Da bi te ugotovitve še bolje razumeli, smo v 2023 izvedli dodatno kvalitativno raziskavo (poleg kvantitativne), s katero smo sočasno dali glas mladim. Zanimalo nas je, kako sami poročajo o medijski vzgoji, ki so je bili deležni v obdobju odraščanja v naši družbi. Vir informacij (v obliki ocen, stališč, mnenj), ki smo jih v preteklosti pridobivali s strani odraslih (staršev, vzgojiteljev in učiteljev), tokrat predstavljajo osebne izkušnje oseb, katere so bile edukacijsko-vzgojnih procesov na tem področju v preteklosti dejansko deležne. Ta pristop nam je sočasno zagotovil bolj celovito razumevanje te družbene problematike. Dobili smo vpogled v z mediji povezane postopke in dejavnike, ki vplivajo na medijsko vzgojo, razvoj navad in pridobivanje kompetenc medijske pismenosti, ter zveze med njimi. Pridobljeno znanje lahko zato posredno koristi prihodnjim generacijam, neposredno pa vsem ključnim deležnikom, odgovornim načrtovalcem in izvajalcem medijskega opismenjevanja v mikro in makro okoljih, kot so družine, ustanove (vrtci in šole), lokalne in državne skupnosti, ter nenazadnje družbi na splošno.

Celotno poročilo je dosegljivo tukaj: Poročanje mladih o medijski vzgoji v naši družbi. Priloge najdemo na dnu strani.

Poročilo ni namenjeno interpretaciji podatkov, temveč njihovi predstavitvi.

 

Ključne besede: medijska pismenost, medijske navade, medijska vzgoja, osnovno in srednje šolstvo, mladi, Slovenija

PRILOGE:
Priloga 1a KATEGORIJE (skupina A6)
Priloga 1b KATEGORIJE (skupina B8)
Priloga 2a KODIRNA TABELA (skupina A6)
Priloga 2b KODIRNA TABELA (skupina B8)
Priloga 3a TRANSKRIPT (skupina A6)
Priloga 3b TRANSKRIPT (skupina B8)
Priloga 4a PARADIGMATSKI MODEL – formulacija (skupina A6)
Priloga 4b PARADIGMATSKI MODEL – formulacija (skupina B8)
Priloga 5 VPRAŠALNIK ZA FOKUSNO SKUPINO
Priloga 6 ANKETA ZA OPIS VZORCA FOKUSNE SKUPINE

 

Delite med prijatelje!