Medijska pismenost v Sloveniji 2020

Predstavljena podatkovna zbirka vsebuje kvantitativno zbrane podatke mnenj oseb glede tematik medijske pismenosti. Mnenja smo zajeli s 115-imi spremenljivkami (od tega 9 demografskih spremenljivk). Pridobili smo 482 izpolnjenih vprašalnikov. Podatki so bili pridobljeni med 27.02.2020 in 27.11.2020 v Sloveniji. Verjamemo, da bodo predstavljeni rezultati omogočili komparativno pozicioniranje v evropskem in globalnem prostoru ter pripomogli k oblikovanju javnih politik in izvajanju le-teh v prihodnosti. Izpostavili smo naslednje tematike:

∙ dostopnost do medijskih vsebin,
∙ razumevanje medijskih vsebin,
∙ kritično vrednotenje različnih medijskih vsebin,
∙ sposobnost ustvarjanja medijskih vsebin

Rezultati kažejo v prvi vrsti na precejšnjo izpostavljenost medijem in zelo intenzivno uporabo sodobnih medijev. Pri tem je visoka tako samoocena sposobnosti kot tudi količina uporabe. Respondenti tudi zelo pogosto uporabljajo družbena omrežja, so precej kritični do informacij in objavljajo zelo veliko informacij / slik na spletu.

Poročilo je dostopno spodaj:

Poročilo porocilo-raziskave_mp-2020
Priloga 1 – osnovna analiza priloga1-mp_2020_osnovna_analiza
Priloga 2 – Križanja spremenljivk  priloga2-mp_2020_krizanje_analiza
Delite med prijatelje!