Rezultati raziskave: Medijska pismenost – Slovenija 2014

Raziskovanje medijske pismenosti v Sloveniji:

MEDIJSKA PISMENOST SLOVENIJA 2014

Raziskava medijske pismenosti v Sloveniji 2014 je prva tovrstna raziskava področja. Raziskovalno delo se opira na številne obstoječe raziskave ter analize primarnih in sekundarno pridobljenih podatkov. Izvedena kvantitativna raziskava medijske pismenosti tvori sestavni del pridobivanja podatkov.

V okviru eksperimentalnega modela kreiranja vprašalnika in mednarodne primerjave posameznih indikatorjev poleg odgovorov na posamezna vprašanja omogoča tudi poglobljeno analizo učinkovitosti merjenja uporabljenih kazalcev. Izsledki raziskave v kombinaciji s kvalitativnimi metodami raziskovanja, pregledom literature ter popisom raziskovalnih projektov in literature tvorijo celostno sliko medijske pismenosti tako z vidika nadaljnega preučevanja kot z vidika neposredne uporabnosti pri uvedbi ukrepov.

Do celotnega poročila lahko dostopate tukaj.

Delite med prijatelje!