Sodelujoči na programu

Vodja programa dr. Mateja Rek je zaposlena kot profesorica na Fakulteti za informacijske študije in Fakulteti za uporabne družbene študije. Je avtorica številnih znanstvenih člankov s področja medijske vzgoje in pismenosti. Vodi Infrastrukturni program Fakultete za medije – zbiranje, vodenje in arhiviranje podatkov o medijski pismenosti v Sloveniji, ki ga financira Agencija za raziskovalno dejavnost RS. Vodi tudi akademski modul Jean Monnet – Medijska pismenost za aktivno državljanstvo (MELI Modul), ki ga financira program Erasmus+ Evropske komisije. Deluje kot zunanja strokovnjakinja programa Državljani, enakost, pravice in vrednote, Evropske izvajalske komisije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Je raziskovalka raziskovalnega programa Sociokulturni in organizacijski vidiki prenosa znanja in tehnologije, P5-0342 (financira ARRS) na Inštitut za razvojne in strateške analize (IRSA).

Na projektu od februarja 2022 sodelujeta še dr. Predrag Ljubotina in Anja Bašin.

Dr. Predrag Ljubotina je po študiju elektrotehnike tekom dolgoletne podjetniške kariere diplomiral iz ekonomije leta 2004 ter nadaljeval podiplomski študij na Gea College, kjer je leta 2014 pridobil magisterij na področju poslovnih ved. V vlogi lastnika in managerja je lastno podjetje uspešno pripeljal od zagona do internacionalizacije poslovanja. V zadnjih letih je v vlogi poslovnega svetovalca podobno pot pomagal prehoditi nekaterim domačim kakor tudi tujim podjetjem. Na raziskovalnem področju se ukvarja s podjetništvom, ekonomsko psihologijo in medsebojnimi odnosi s posebnim poudarkom na družinskih podjetjih in njihovimi posebnostmi. V zadnjem času raziskuje problematiko nasledstva družinskih podjetij in karierne izbire potencialnih naslednikov. Na omenjenem področju je pridobil doktorat znanosti na Univerzi na Primorskem.

Anja Bašin je diplomirala na Fakulteti za medije v Ljubljani in je zaposlena na Fakulteti za uporabne družbene študije kot strokovna sodelavka projektne pisarne. Deluje v okviru Infrastrukturnega programa – zbiranje, vodenje in arhiviranje podatkov o medijski pismenosti v Sloveniji (pismenost.si) ter drugih projektih sorodnih vsebin, kot je akademski modul Jean Monnet – Medijska pismenost za aktivno državljanstvo (meli-module.com). Svoje raziskovalne izkušnje tematik medijskih navad, vzgoje in pismenosti združuje s študijem Mediji in novinarstvo na magistrski stopnji. Ker jo od nekdaj zanimajo širši družbeni pojavi, pridobljena interdisciplinarna teoretična in praktična znanja o medijih in novinarstvu navezuje tudi na področje trženja. Aktivna je kot tutorka dodiplomskim študentom iste smeri in moderatorka dogodkov Alumni kluba FUDŠ. Njene izkušnje so vezane na komunikacijsko, pedagoško in trženjsko delo, pisanje in oblikovanje kreativnih besedil ter vizualnih sporočil.

Delite med prijatelje!